Arjen Machiel Veeninga, geboren te Zoetermeer, gedoopt aldaar (in de Nicolaaskerk door Pastor de Graaf) (doopgetuigen waren Franciscus Irenaeus Athanasius Archimedes Happé en Monica Theadora Maria Braam), zoon van Gerrit Veeninga en Paulina Henrica Margaretha Maria Braam.