Het verzamelgebied Duitsland

Het filatelistische verzamelgebied Duitsland begint op 1 november 1849. Dan wordt in het Duitse koninkrijk          Bayern de eerste Duitse postzegel uitgegeven. Op dat moment zijn dertien landen of gebieden Bayern al voorgegaan. Vanwege de kleur en de nominale waarde van 1 Kreuzer, staat deze zegel in de Duitsland-filatelie bekend als de zogenaamde "Schwarze Einser".

Daarmee begint een uitgebreid en zeer gevarieerd filatelistisch verzamelgebied, dat heden ten dage nog postzegels uitgeeft en waarin tot ver in de 20ste eeuw nog veel gebeurd is dat is terug te vinden in de filatelie. Om het wat overzichtelijk te maken, wordt het verzamelgebied Duitsland meestal onderverdeeld in de volgende deelgebieden:

                    1849 - 1871    Oudduitsland
                    1871 - 1945    Duitse Rijk
                    1870 - 1919    Duitse koloniën en buitenlandse postkantoren
                    1914 - 1918    Bezettingsuitgiften Eerste Wereldoorlog
                    1919 - 1923    Volksstemmingsgebieden en bezette landsdelen
                    1939 - 1945    Bezettingsuitgiften Tweede Wereldoorlog
                    1945 - 1949    Geallieerde bezettingszones en lokaalpost
                    1949 - 1990    Duitse deling (BRD, DDR en Berlijn)  
                    1990 - heden  Duitse hereniging

Geraadpleegde bronnen: