<back
<Home

K e r e k e s

Elhatárolódás / Idõszerû értesítés [2007. júniusában]

A díszítéssel álcázott kultúrális öntisztogatás és a kultúrális önpusztítás margójára:
Ezennel a budapesti Timp Kiadó gondozásában nemrég megjelent, erõsen manipulált, ill. a mûvészettörténetünk meghamisítását célzó "Délvidéki Magyar Képzõmûvészeti Lexikon", Balázs-Arth Valéria vezette valamennyi önkényes szerzõjétõl szeretném magam nyilvánosan elhatárolni. A kikövetkeztethetõ érdekeket képviselõ lexikonból nem véletlen kihagyott, más esetben pedig, a csak a szándékos felületesség fokán számba vett mûvészek nevében, a vajdasági magyarság önálló, független, artikulációképes, vagy a nemzetközileg elismert korszerû állásai ellen folytatott szisztematikus aknamunkától, egyben Tolnai Ottó Kossuth-díjas író elidegenítõ bevezetõjétõl is, mely a valóság tényeinek részrehajló és spekulatív módosításával, tulajdonképpen az avatatlan, azaz a hiányos ismereteken alapuló, de az annál akaratosabb szubjektív költõi fikció minõségében igyekszik tükrözni, a tájunk feudálisan kisajátított újabbkori képzõmûvészetét; - miközben a nevemmel történõ visszaélésével, kétségkívül a kádereiknek törekszik mindenáron kvalitatív közeget kimesterkedni.


K E R E K E S   L á s z l ó

1954. a vajdasági Ómoravicán született

1971-1974. a szabadkai Bosch+Bosch csoport négy tagjának egyike / "Új mûvészeti gyakorlat" / Land Art / intervenciók a szabad térben / akciómûvészet a Fluxus szellemében / Mail Art / konceptuális 8 mm-es kísérleti filmek

1972 elektrográfiák [fekete-fehér, majd 1980 óta színes technikával]

1972-1976. Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék [abszolvens]

1976-1982. ázsiai, európai és afrikai utazások

1976. >> festészet / installációk / fotográfiai kísérletek

1980. oklevél a Belgrádi Képzõmûvészeti Fõiskola Restaurátor Szakán

1984-1985. az újvidéki Új Symposion grafikai formatervezõje, > a folyóirat akkoriban radikálisan újszerû és messzeható vizuális stílusának megalkotója

1988. a szerbiai politikai változások következtében Újvidékrõl Nyugat-Berlinbe kényszerül áttelepedni / >> nemzetközi mûvész és performer

1993. óta az Emmett Williams kezdeményezte Artists' Museum - mozgalom tevékenységeinek aktív részvevõje

1994. elkötelezett akciómûvészeti önálló kiállítás az oromhegyesi "Zitzer Szellemi Köztársaságban"

1994. a világ különbözò pontjain megvalósuló False Landscapes / Hamis tájképek címù vajdasági-mùvészeti projektjének kezdete, amely a hasonlóképpen 1993-tól 2001-ig ismétlòdò "Zitzer" cimù akcíóval párhuzamosan, a globális földrajzi és szellemi térben történò önmeghatározás alkotói kifejezésén alapul

1997. ART / OMI International Artists' Residency, New York

1998. a berlini Aggregatzustand - simple constructions szellemi szerzõje és társszervezõje

1999. Lichtgestalten-projekt a budapesti Goethe Intézetben > "False Landscapes / Hamis tájképek" [önálló kiállítás Kisjugoszlávia bombázásának idején]

2000. Avard 1999-díj, Digitale Fotografie / Elektronische Bildbearbeitung, IG Medien / Stuttgart

2001. a bonni Kunstfonds ösztöndíja

2001. a 49. Velencei Biennálé meghívott mûvésze / Markers - projekt

2001. Point Navigator-installáció Goya mûtermében, Zaragoza, Spanyolország / Cambio Constante

2002. Electric Pole as Outdoor Sculpture@Kassel City of Documenta

2002. a berlini Lettre International kultúrmagazin, a 2002-es õszi számát a munkáinak szenteli / > a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár alkalmából

2004. az ötvenedik születésnapján jelképesen felhagy a nyilvános alkotói szereplése 1971 óta tartó folyamatos gyakorlatával

2005. a mûvészi fényképezése céljaira, a széleslátõszögû digitális lyukkamera (digitális camera obscura) feltalálója és mûszaki megszerkesztõje > [az idõközben tökéletesített digitális fényképezõgépével készített, történelmileg tekintve elsõ lencse nélkül felvételezett rövid mozgófilmek világbemutatója 2007-ben, a directors lounge - kisérleti filmfesztivál megnyitóján > / Berlinale / Berlin]

2006-2007. a hetvenes években megalapozott festészeti mûvének jelenkori továbbfejlesztése / >> Atomiseur - projekt / Satellite-Atomiseur - sorozat

Önálló kiállítások / Csoportos kiállítások / egyéb alkotói tevékenység 2005-ig > a Solo Exhibitions / Group Shows címû linken
© az autorizált életrajzi adatok felhasználása egyedül a szerzõ írásos engedélyével / Copyright Kerekes László