lGeschiedenis
lCharisma
lAgenda
lLandkaart
lLinks
lStart

 

Zuster worden, hoe gaat dat?

Veelgestelde vragen!

 Zuster worden, hoe gaat dat?
FAQ

 Agenda
 Kostbaar Bloed Missie Kring

 Aanmeldingen, contact, routebeschrijving

 Heilig Bloed

 Tienray en Den Bosch

De tegenwoordige zusteropleiding:

·Aspirant: een tijd van wederzijdse kennismaking
Kandidatuur: Je gaat daadwerkelijk in het klooster wonen.
· Postulaat: ten minste 1 jaar, over het algemeen in het land van herkomst
· Noviciaat: ten minste 2 jaar, zo mogelijk in een internationaal noviciaat.
In het tweede jaar is een stage van 3-6 maanden, in één van onze kloosters in het buitenland.
· Tijdelijke professie: Je legt de geloften af voor één of twee jaar tegelijk, totaal ten minste 5 jaar.
Je kunt naar andere landen worden uitgezonden.
· Eeuwige professie: je geeft je leven geheel aan God in deze Congregatie door het afleggen van de geloften.
 

de nieuwere veel gestelde vragen en de actuele data voor de meeleefdagen staan op het blog!

Veel gestelde vragen:

Gehoord (door een open (!) raam) op tweede Pinksterdag.... twee fietsers die voorbij het klooster kwamen..... "Zouden hier nog zusters wonen?" "Nee, want dan zou er vast wel een raam open staan! Dat zie je toch, er staat toch geen raam open"...... eh... zullen we eruit gaan hangen en boe roepen? Of.... ja, we weten eigenlijk wel dat er mensen zijn die alleen geloven wat ze zien, maar interessant genoeg, er zijn ook feiten die niet worden gezien en toch geloofd, zoals open staande ramen en zo! Sorry, dit vonden we gewoon leuk. Kom de volgende keer eens binnen kijken!

 

Wij zijn een Rooms-Katholieke Congregatie. Dus, ja, alleen als je katholiek bent kun je daadwerkelijk bij ons zuster worden. Maar er zijn vaak jonge vrouwen bij de meeleefdagen die niet katholiek zijn, of die er over denken katholiek te worden. Dat kan. Met de meeleefdagen kun je ook meedoen als je (nog) niet katholiek bent. Je kunt ook gewoon eens komen voor een weekeindje of een namiddag vragen stellen...
 
Als je écht niet wilt, kun je beter niet in een internationale gemeenschap als de onze intreden. Ons missiegebied is het Koninkrijk Gods, en dat heeft geen grenzen. Missie is overal, dus ook in Nederland. Maar je moet wel een beetje flexibel zijn om bij ons in te treden. Wij zijn daar, waar God ons nodig heeft. Dat kan best in het eigen land van herkomst zijn. Maar als God je ergens anders harder nodig heeft, moet je die mogelijkheid niet uitsluiten...
 
Nee. Het is wel zo dat geluisterd wordt, en het is goed mogelijk dat God je daadwerkelijk in dat land wil hebben, als Hij zo'n sterk verlangen daarnaar ingeeft. Talenten en gaven van zusters worden ook ingezet daar waar nodig. Je hebt je talenten immers van God gekregen.
 
Je moet minimaal je middelbare school hebben afgemaakt, of naderhand een vergelijkbaar niveau hebben gehaald. Het is wel goed als je daarnaast ook nog een studie hebt gedaan of een beroep hebt, liefst met werkervaring. Het maakt niet uit welk beroep dat is, of welke studie. We hebben zelfs een zuster die boswachter was vóór ze intrad!
 
Bidden, werken, bidden, lachen... kom gewoon eens kijken... als je met de meeleefdagen meedoet, krijg je een goede indruk.
 

Eh... die vraag krijg ik dus echt, hoewel meestal indirect (via anderen). Zusters niets te doen? Ik zou zeggen: kom eens kijken! Trouwens, zusters houden ook niet op met werken als ze 65 zijn of zo. Iedereen doet wat zij kan, en als een zuster iets niet meer kan vanwege b.v. hoge ouderdom, dan doet zij wat anders. Werk genoeg... ziekenverzorging, onderwijs, rondleidingen geven, bakkerij, strijkkamer, kapel, gastenafdeling, tuin, sociaal werk, gewoon poetsen, koken... moet ik nog doorgaan? Het is wél zo, dat tegenwoordig veel mensen gevaar lopen een burn-out te krijgen. Zusters zijn daar ietsje minder vatbaar voor. Wij hebben "anti-stress-tijden" en "onthaasting" immers ingebouwd in ons ritme van gebed en werk. Tijden van gebed en meditatie wisselen zich af met werkzaamheden, binnen- of buitenskloosters.

 

Nee. Als zuster leg je drie geloftes af: zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid. De gelofte van zuiverheid is veel meer dan alleen maar niet-trouwen. Je geeft je leven aan God, dienstbaar aan de mensen.
 
In het Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel zijn we momenteel met ruim vijftig zusters. Wereldwijd zijn we met bijna 1000 zusters, in 19 landen, maar met méér dan 19 nationaliteiten...
 
In Aarle-Rixtel zijn veel Oostenrijkse en Duitse zusters, maar ook veel Nederlanders. Enkele moedertalen van zusters hier in huis zijn Nederlands, Duits (in verschillende varianten...), Swahili, Engels, Sloweens, en o ja natuurlijk, Fries... In de gebeden wisselen we per week twee talen af - één week het nederlandstalige gebedenboek, de week daarna het duitstalige. De gebeden zijn natuurlijk precies hetzelfde, alleen de taal is anders. Wereldwijd is Engels de meest gebruikte taal in de Congregatie, maar er zijn ook landen waar Koreaans, Portugees of Frans wordt gesproken...
Welke taal we onder elkaar spreken hangt er een beetje vanaf... soms mixen we gewoon alles! Maar in Nederland is het logischerwijze ook veel Nederlands.
 
Kerkrechtelijk gezien moet je minimaal 18 jaar zijn, maar omdat je toch een middelbare schoolopleiding moet hebben afgesloten, en daarna nog een studie hebben gevolgd en/of werkervaring hebt opgedaan, is 21 jaar of ouder realistisch. Als je ouder bent dan ongeveer 35 jaar volg je een wat langer traject, want ervaring leert dat het moeilijker is om je aan te sluiten bij een gemeenschap als je lang alleen hebt gewoond.
 

Wat is "normaal"? Je hoeft geen supervrouw te zijn, nee. God is er ook, hoor. Een gewone, redelijke gezondheid is wel handig.

 

Waar het om gaat is dat de jonge vrouwen, die zich willen aansluiten bij onze gemeenschap, een zo compleet mogelijke opleiding ontvangen. Alle talenten en vaardigheden worden aangesproken. Verborgen talenten worden ontdekt en ingezet ten behoeve van het rijk Gods.
Door de lessen, meditatie, gesprek, stille tijden, liturgische vieringen en gebed, laat de postulante en de novice zich inspireren door deze God die haar heeft geroepen en laat zij zich leiden tot een leven in dienst van het Evangelie. Samen met gelijkgezinden beoefent ze het gemeenschappelijk leven, het geloof en de dienstbaarheid. De roeping van kloosterzuster en missiezuster vereist dat men is ingewijd in het geestelijke en in het praktische leven. Concreet komt het erop neer dat de postulanten en novicen halve dagen meedraaien op de verschillende werkplaatsen in het huis, varierend van naaikamer tot keuken tot tuin, gastenverblijf en ziekenafdeling, en dat zij de rest van de dag meedraaien in een opleidingsgroep. Lessen, maar ook ontspanning, creativiteit en ontmoetingen met andere culturen krijgen daarbij ruim aandacht.
 
Hee, maar wacht even, hoe weet ik nou of ik me wil aansluiten bij deze gemeenschap? Ik heb gewoon "Ik wil zuster worden" of "ik wil non worden" in google of een andere zoekmachine ingetypt, maar twijfel aan alle kanten...
En wat is dat nou eigenlijk precies, roeping? Hoe weet ik nou of dit mijn roeping is?
Ik weet helemaal niet wat mijn weg is, maar ik ben wel nieuwsgierig hoe zo'n "leven binnen de kloostermuren" er in de praktijk uitziet... ik wil dat wel eens meemaken....
Precies om het antwoord op deze vragen te vinden bieden wij de meeleefdagen aan. Je bent welkom!

 

 

Meeleefdagen

Wat is dat nou eigenlijk precies, roeping?
Hoe weet ik nou wat mijn roeping is?
Wat doen zusters de hele dag?
Ik weet helemaal niet wat mijn weg is,
maar ik ben wel nieuwsgierig
hoe zo’n “leven binnen de kloostermuren”
er in de praktijk uitziet…
ik wil dat wel eens meemaken. Kan dat?

Als deze vragen je bekend voorkomen
denk er dan eens over na mee te doen
aan onze meeleefdagen. Je werkt, bidt en eet met de zusters mee, slaapt in het gastenverblijf,
maar er is ook tijd voor ontspanning en uitleg. t zr. Madeleine.

Er zijn geen kosten aan verbonden, je werkt 's morgens mee!

Wil je meer te weten komen over het kloosterleven en kun je niet op de meeleefdagen komen, neem dan even contact op, en maak een afspraak met Zr. Madeleine of Zr. Sarto!

Zr. Sarto Stürmer of Zr. Madeleine Bouman

informatie en aanmeldingen
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7
5735 SJ Aarle-Rixtel
Nederland
 
let op! Het postbus 3 adres bestaat niet meer!!
 
Meer weten over de geschiedenis van het
Missieklooster Heilig Bloed