lGeschiedenis
lCharisma
lBezinningsaanbod
lLandkaart
lLinks
lStart

Kostbaar Bloed Missie Kring

Zuster worden, hoe gaat dat?

 Agenda
 Kostbaar Bloed Missie Kring

 Aanmeldingen

 Heilig Bloed

Tienray en Den Bosch

Iedere eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 16.30 uur
komt de
Kostbaar Bloed Missie Kring
(KBMK)

van de geassocieerden van onze Missiecongregatie bijeen.
Er worden verschillende thema's besproken, er is tijd voor bezinning en gebed... Geinteresseerden zijn welkom.
Graag van te voren aanmelden bij Zr. Sarto.

 • Wie zijn uitgenodigd?
  Allen,
  die geestelijke gemeenschap zoeken
  die zich aangesproken voelen door de spiritualiteit van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed
  die zich bij onze Congregatie zouden willen aansluiten, zonder er lid van te worden
  vrouwen en mannen, alleenstaanden en echtparen, jongeren en ouderen, leken en geestelijken
  Christenen en degenen die het willen zijn
 • Bidden met de Kerk, ontvangen van sacramenten, bezinning, geloofsverdieping, houvast vinden en geven, herontdekken van ons Kerk-zijn, inzet voor morele waarden daar, waar wij leven en werken.
  Solidariteit met de geringste broeders en zusters door van iets af te zien, actieve ondersteuning van projecten, met ruimte voor persoonlijke initiatieven.
  Meewerken aan het missiewerk van de Congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed.
  Getuigenis geven voor Christus.
  Zin en voldoening vinden. Zin en voldoening liggen daarin, dat men los komt van zichzelf en boven zichzelf uitgroeit naar een doel, dat iedere inspanning waard is.
  Het leven van Jezus, Zijn dood en verrijzenis - waarin het mysterie van het Kostbaar Bloed verborgen is - is de weg naar dit doel en geeft aan ieder die er om vraagt, de kracht om deze weg te gaan. Dit geheim in geloof te overwegen en al ons doen en laten hierop af te stemmen, geeft aan het leven zin en waarde.
  Wij streven gemeenschappelijk naar de Geest van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed en ondersteunen hun wereldwijd apostolaat.
  Zr. Sarto Stürmer cps. Ga naar Informatie en Aanmeldingen