lGeschiedenis
lCharisma
lBezinningsaanbod
lLandkaart
lLinks
lStart

Onze Stichters:

Abt Franz Pfanner en Moeder Paula Emunds

Abt Franz Pfanner

Op 20-09-1825 werd in Langen in Vorarlberg, Oostenrijk een tweeling geboren. Johannes volgde zijn vader op als boer, Wendelin werd priester.

28-07-1850 Priesterwijding. Wendelin wilde graag missionaris worden, maar zijn gezondheid was te slecht.

Na 12 jaar , 9 daarvan in Haselstauden-Dorbin en 3 in Agram (Zagreb) in Croatië als rector in een zustersklooster, treedt hij in bij de Trappisten in Mariawald in de Eifel, Duitsland, om zich voor te bereiden op zijn dood. Hij ontvangt de kloosternaam Franziskus. Zijn gezondheid herstelt zich en al gauw kan hij in Tre Fontane bij Rome pionierswerk verrichten.

Van daaruit reist hij naar Bosnië om daar het nieuwe Trappistenklooster "Maria Stern" in Banja Luka op te bouwen.

In 1879 zou hij bij het Generale Kapittel van de Trappisten als Abt van de nieuwe stichting worden benoemd. Maar een bisschop zoekt monniken voor Zuid Afrika en hij volgt die oproep: "Als niemand gaat, ga ik."

In 1880 komt hij met 30 monniken van "Maria Stern" aan in Zuid Afrika en sticht in 1882 na een moeilijk begin het Trappistenklooster "Mariannhill". In 1885 wordt hij Abt. In ditzelfde jaar sticht hij de "Missiezusters van het Kostbaar Bloed", ook "Missiezusters van Mariannhill" genoemd.

De spanning tussen het zwijgende leven van de monniken en de missieplannen van de abt spitst zich toe. Misverstanden ontstaan, en in 1892 wordt Abt Fanz voor een jaar van zijn ambt ontheven. Ieder contact met de zusters wordt hem verboden.

In 1893 volgt de vrijwillige resignatie van Abt Franz. Hij trekt zich terug in de eenzaamheid in Emaus, een afgelegen missiestatie in Zuid Afrika. Hij blijft zich inzetten voor de zelfstandigheid van de zusters, en zijn missionaire ijver strekt zich uit over de hele wereld.

In 1906 werden de constituties van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed door paus Pius X goedgekeurd.

In 1909 splitst de Paus Mariannhill af van de Trappisten. Zo ontstaat de Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill.

Hij sterft op 24-05-1909 en wordt op het kerkhof van Mariannhill begraven.

F