MUZIEKTHEORIE

Kruisen en mollen

In de muziek kan het voorkomen dat een bepaalde noot een halve toon hoger of lager moet klinken. Dit wordt opgelost door er een kruis of een mol voor te zetten.
# Kruis b Mol
Staat er voor een noot een kruis dan wordt deze verhoogt met een halve toon. Ook de naam veranderd door er is achter te zetten. Bijv: Fis, Gis, Ais etc. Staat er voor een noot een mol dan wordt deze verlaagd met een halve toon. Ook hier veranderd de naam alleen zet je er nu meestal es achter behalve bij een As en een Es.

keyboard

Als je de kruizen en de mollen bekijkt vanaf een toetsenbord van een piano dat zijn in veel gevallen de zwarte toetsen. Een uitzondering hierop zijn de noten waar geen zwarte toets naast zit. Dit is dus voor de kruis de B en de E en voor de mol de C en de F. Je ziet ook dat een noot met een kruis ervoor de zelfde is als de noot er naast met een mol er voor. Bijv: de Bes en de Ais, of de Fis en de Ges.