הקודם הבאתור מצוי turtle dove

בצעירים

משקל: 145 גר', אורך: 28 ס"מ

ניזון מזרעים ועלים

ציפורים דומות: צוצלת, תור הצווארון, יונת סלעים

מטיל 2 ביצים לבנות

התור המצוי ניתן לזיהוי ע"י הכתמים שעל גבו

משפחה:היוניים סדרה: היונאים