In gebruik zijnde vliegvelden op 10 mei 1940

Op deze kaart zijn de bij zowel het 1e als het 2de Luchtvaartregiment (1LR en 2LR) in gebruik zijnde vliegvelden duidelijk te onderkennen.
De vliegvelden Souburg en De Vlijt (Texel) van de Afdeling Opleidingen staan niet op de kaart
De lichte cirkels geven de vliegkampen van de Marine Luchtvaart Dienst weer.
CMS= Chef Marinestaf ; CLvd = Commandant Luchtverdediging ; beide in Den Haag gevestigd.
Alle vliegvelden bevonden zich binnen de zogenaamde Vesting Holland. Die werd vanuit het Oosten beveiligd door achtereenvolgens de Ijssellinie, de Grebbelinie, en de eigenlijk alleen op papier bestaande Hollandse Waterlinie.

Zie voor meer details: Verplaatsing van de vliegbases in Mei 1940.