Militaire Willems-Orde

De Militaire Willems-Orde werd aan twee LuVA-vliegers verleend. Op 9 mei 1946 werden bij Koninklijk Besluit reserve tweede luitenant-waarnemer Bernardus Swagerman en reserve eerste luitenant-vlieger Antonie Hubertus Bodaan ingeschreven in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems-Orde.

Antonie Bodaan

"Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door op 10 Mei 1940 onder het bombardement van Schiphol zijn vliegtuig start-gereed te maken, te starten, vijandelijke vliegtuigen te beschieten en na leeggeschoten te zijn, onmiddelijk weder te Schiphol te landen. Heeft zonder eenige verpoozing en zonder eenige dekking te zoeken met behulp van grondpersoneel zijn vliegtuig opnieuw gevuld metmunitie onder hevig vuur van vijandelijke jachtvliegtuigen en is wederom gstart. Na leeggeschoten te zijn, opnieuw geland, wederom gevuld en voor de derde maal gestart. Is hij bij deze derde vlucht gesneuveld in het gevecht met een vijandelijke overmacht. Aantal afgeschoten vliegtuigen onbekend."

Ben Swagerman

"Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 Mei 1940 als waarnemer-commandant van een T.V-vliegtuig ( een bommenwerper van toenmaals niet modern type) in den vroegen morgen herhaalde malen met zijn vliegtuig vijandelijke vliegtuigen aan te vallen en twee daarvan af te schieten; daarna heeft hij op doeltreffende wijze een bombardement op het vliegveld Ockenburg uitgevoerd, waarbij vier vijandelijke vliegtuigen op den grond werden vernield. Door vijandelijke jachtvliegtuigen afgeschoten zijnde, door een parachutesprong in zee terecht gekomen, zich zwemmend gered en des avonds weer teruggemeld. Op 11 Mei 1940 ondanks aanvallen van sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten als commandant van een patrouille van twee vliegtuigen een bombardement uitgevoerd op de Maasbrug te Rotterdam. Op 13 Mei 1940 met een T.V-vliegtuig, slechts beschermd door twee jachtvliegtuigen, onder aanvallen door overmachtig vijandelijke jachtvliegtuigen een bombardement uitgevoerd op de Moerdijkbrug. Is bij de uitvoering van deze opddracht, welke hij op eigen verzoek van een gehuwden collega had overgenomen, gesneuveld."

Noot: De T-V van Swagerman werd na, maar niet tijdens het bombardement van de Moerdijkbrug, belaagd door Duitse jachtvliegtuigen. Dit is een fout in het verleningsverslag.

Zie ook :  Antoine Bodaan en
               Ben Swagerman