De laatste aanval

Het is 13 Mei. De LuVA heeft zich teruggetrokken op Schiphol en enkele hulpvliegvelden binnen de Vesting Holland. Bij Rhenen is de Grebbelinie doorbroken. Vanuit het Zuiden ligt de 'Vesting' open door de Duitse verovering van de Moerdijkbruggen. Nog lijkt het niet te laat...

Het is ongeveer 04.30 uur als op Schiphol de telefoon gaat. Het is de Best, de Commandant- Luchtverdediging. Hij geeft Sissingh, commandant van de BomVa het volgende bevel:

"Onmiddellijk T-V uitrusten met twee bommen van 300 kilogram met vertraging. Daartoe kan al het misbare uit het vliegtuig worden verwijderd. Meest mogelijke spoed betrachten. Melden wanneer toestel klaar kan zijn."

De T-V, 856 is de enige nog operationele bommenwerper. Ze is uitgerust met acht bommen van 50 kilgram. Om 0505 meldt Sissingh aan Best dat de T-V van de nieuwe bommenlading is voorzien. Niet veel later volgt dan de opdracht:

"Bombardeer met de grootst mogelijke nauwkeurigheid de verkeersbrug bij Moerdijk met mijnbommen van 300 kilogram met vertraging. Bescherming twee G1's, welke eventueel nog kunnen mitrailleren, doch niet ten koste van veiligheid T-V voor en tijdens bombardement. Het juiste treffen van de brug is thans van het grootste belang. Bemanning T-V en G1's moeten na deze actie z.m. tevens berichten of grote colonne's pantservoertuigen op of nabij de bruggen zijn waargenomen."

Laag aanvliegen wordt de strategie. Afgesproken wordt dat de G1's 308 en 315 300 meter boven en honder meter naast de T-V zullen vliegen. Om 0519 uur stijgen de drie toestellen op. Bij Dordrecht stijgen ze snel naar 1000 meter. Even later werpt de T-V haar eerste bom af. Ze valt vijftig meter naast de brug in het water van het Hollands Diep. Ze ontploft zonder schade aan te richten. Doorvliegend maakt de T-V boven Noord-Brabant een draai van 180'. Ook deze keer geen succes. De bom valt naast een brugpijler zonder te ontploffen.

Even voorbij Dordrecht wordt het kleine escadrille aangevallen door negen Me 109 jagers. Drie stortten zich op de T-V. De andere verdelen zich over de twee G1's. De T-V stort brandend neer in de grienden langs de Noord bij Ridderkerk. De gehele bemanning komt om. Volgens een onbevestigd verhaal zouden schutter Wijnstra en tweede piloot Douwes Dekker het er aanvankelijk levend hebben afgebracht. Ze wisten met brandende kleding het water te bereiken, maar werden daar door Duitse boordwapens beschoten. Pas op 15 mei werden de vijf doden begraven.

Drie van de vijf T-V bemanningsleden: v.l.n.r. gezagvoerder B. Swagerman,
tweede piloot O.W. Douwes Dekker, telegrafist C.A. van Riemsdijk.
 

Om 05.59 uur keer de G-1 van Sandberg en Schoute terug op Schiphol. De vliegers brengen verslag uit aan commandant Sissingh. Hij stuurt het volgende gevechtsbericht naar zijn superieur.

Met het neerstorten van de T-V 856 houdt de BomVA op te bestaan. Om 06.25 uur stuurt Sissingh een bericht van deze strekking naar zijn superieur Best.

Hans Metzlar, waarnemer tijdens enkele van de zes eerdere vluchten van de T-V 856, besluit op 15 Mei zijn kameraden te eren. Hij rijdt in de achtergebleven DKW van Swagerman vanaf Schiphol naar Aalsmeer. Daar wil hij bloemen bemachtigen voor de graven van zijn gevallen kameraden.Als de DKW tien minuten later vertrekt is de achterbank bedolven onder de anjers en chrysanten. Spontaan in de kleine auto gelegd. Op 16 Mei worden de graven bedolven onder de meegebrachte bloemen.

De DKW van Swagerman, volgeladen met bloemen.

Literatuur: Onderwater, H. En toen was het stil..., Baarn, 1981

.