INVENTARISATIE UIT DIVERSE BRONNEN VAN IN DE MEIDAGEN VAN 1940 IN NEDERLAND NEERGESCHOTEN OF VERNIELDE DUITSE VLIEGTUIGEN, WEERGEGEVEN PER PROVINCIE

Onderzoek: lkol b.d. E.H. BRONGERS  (E.H.BRONGERS@planet.nl)

INHOUDSOPGAVE

BRONNEN
AFKORTINGEN

NOORD VAN GRONINGEN – FRIESLAND EN OOST VAN DRENTHE
OVERIJSSEL
GELDERLAND
UTRECHT
NOORD-HOLLAND
ZUID-HOLLAND, NOORD VAN DE LIJN BRIELSCHE MAAS-NIEUWE MAAS-LEK
ZUID-HOLLAND, ZUID VAN DE LIJN BRIELSCHE MAAS-NIEUWE MAAS-LEK
ZEELAND
NOORD-BRABANT
LIMBURG

TOTALEN

BRONNEN

1. STAFWERKEN
Grav  = “De strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom ‘s-Gravenhage mei 1940”,
            ‘s-Gravenhage 1955.
Hdr    = “De Stelling van Den Helder”- mei 1940, ‘s-Gravenhage 1960.
Lvd    = “De luchtverdediging in de meidagen 1940”, ‘s-Gravenhage 1970.
Rdm  = “De strijd om Rotterdam-mei1940”, ‘s-Gravenhage 1952.
Vlr     = “De operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland-mei 1940,
             ‘s-Gravenhage 1955.
WNfr = “West- en Noordfront Vesting Holland-mei 1940”, ‘s-Gravenhage 1961.
IJss     = “De krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in de IJssellinie-mei 1940,
              ‘s-Gravenhage 1952.
Zfr      = “De krijgsverrichtingen op het Zuidfront van de Vesting Holland-mei1940”,
              ‘s-Gravenhage 1963.
Zld     = “De strijd in Zeeland-mei 1940”, ‘s-Gravenhage 1954.

2. BOEKEN / TIJDSCHRIFTEN / STUDIES (voor zover niet volledig in de tekst genoemd)
Bree = L.W.de Bree: “Zeeland 40-45”, Deel 1, Middelburg 1979.
Broekmeijer = M.W.J.M.Broekmeijer: “Alarm starten!”, Assen 1945.
Brongers-Ad = E.H. Brongers:”De strijd om de Afsluitdijk” (Gids historische plaatsen
                                Tweede Wereldoorlog); Zaltbommel 1991.
Brongers-Br = E.H. Brongers: “De slag om Brabant”;brochure, 2 delen; Breda 1975.
Brongers-Opm  = E.H.Brongers “Opmars naar Rotterdam” (3 delen), resp delen 1 t/m 3.
Brongers-Sl = E.H. Brongers: “De Slag om de Residentie”, 7e herziene en aangevulde druk,
                        Baarn 1990.
Brongers-Yp = E.H.Brongers: “De Slag om Ypenburg”, Rijswijk 2000.
Cornelissen: C.B.Cornelissen: “Storm uit het noorden—mobilisatie en Duitse inval in Twente
                     1939-1940”, Oldenzaal 1985.
GV = Gevechtsverslag (Archief Sectie Militaire Geschiedenis)
Hazenberg = auteur hoofdstuk ‘De meidagen van 1940”, in het boek “Wassenaar in de Tweede
                     Wereldoorlog”, Wassenaar 1995.
Hoogterp = S.H. Hoogterp: “Strijd om ons luchtruim”, ‘s-Gravenhage 1950,
I&I = Rob de Bruin, Peter Grimm, Henk Hoiting, Peter Luijten, Jaap van Vliet en Leo Zwaaf:
          “Illusies en Incidenten”, uitgave Koninklijke Luchtmacht z.j.
JongAP = A.P.de Jong: “Vlucht door de tijd”, Houten 1988.
Mallan =  K.Mallan: “Als de dag van gisteren-de Duitse overrompeling en vernietiging van
             Nederlands eerste havenstad”, Weesp 1985.
MS = Militaire Spectator

OBr = Onderzoek ter plaatse door lkol E.H.Brongers met ooggetuigenverklaringen (ook in bezit
           v.m.Secties Krijgsgeschiedenis KL en Klu.
Onderwater = Hans Onderwater: “En toen was het stil-de luchtoorlog boven Rotterdam en
                       IJsselmonde 1940-1945”, Baarn 1981.
Pütz = Ron Pütz: “Duel in de wolken-de luchtoorlog in de gevarendriehoek Roermond-Luik-
           Aken”, Amsterdam 1994.
Rouvroye = Onderzoek Hr. Rouvroye uit Elsloo: lijst van in mei 1940 in Zuid Limburg
                    Neergeschoten Duitse vliegtuigen; z.j.
Rijnhout = Bart Rijnhout: “De verloren strijd-een fotografisch overzicht van de massale Duitse
                  Luchtinvasie in de meidagen van 1940”, Breda 1981.
Stuk (gevolgd door nummer) = Archiefstuk Sectie Militaire Geschiedenis.
Ystn = Onderzoek Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn
zbV9 = Kriegstagebuch nr 1, Kampfgruppe zur besonderen Verwendung 9.
I-24 RI = Verslag bataljonsadjudant I-24 RI met locatiekaartje neergeschoten Duitse vliegtuigen.
                 (Archief lkol E.H.Brongers)
3LK = Brief C III Legerkorps Sectie I.3, No 1970/G, Zeer Geheim, d.d. 10 juni 1940.

AFKORTINGEN
begr = begraven
bow = bommenwerper
Bt= Batterij
C = Commandant
Cie = Compagnie
cp = commandopost
dpl sld = dienstplichtig soldaat
gesn = gesneuveld
He = Heinkel
Ju = Junkers
KG = Kampf Geschwader
kgvn = krijgsgevangen(en)
lkol = luitenant-kolonel
Lt = luitenant/Leutnant
LuA = Luchtdoelartillerie
Lumi = luchtdoelmitrailleurs
Me = Messerschmitt
mitr(s) = mitrailleur(s)
p. = pagina
PiBtl = Pionierbataljon
RI = Regiment Infanterie
vltg(n) = vliegtuig(en)
vlv = vliegveld
ws =waarschijnlijk
zbV = zur besondere Verwendung
 

AFKORINGEN DUITE RANGEN
Fw=Feldwebel; Gefr=Gefreiter; Hfw=Hauptfeldwebel; Hgefr=Hauptgefreiter; Hptm=Hauptmann;  Lt=Leutnant; Ofw=Oberfeldwebel; Ogefr=Obergefreiter; Olt=Oberleutnant; Uffz=Unteroffizier.
 

NOORD VAN GRONINGEN – FRIESLAND EN OOST VAN DRENTHE

1) 10 mei: Me-109 noodlanding op BORKUM (25% beschadigd), door beschieting D-21 nr 218 van  1e Lt Focquin de Grave;
-Lvd p.168.

2) 10 mei: Duits vltg (type niet vermeld) gedaald en in brand gestoken tussen GARIJP en EERNEWOUDE om 0730 uur.
-Verslag Luchtafweerdienst Leeuwarden, Bijl II, dd 5.6.1940. Neerschieten vermeld in Hdr p.76.

3) 10 mei:Duits vltg (type niet vermeld) neer in GRENSGEBIED BIJ BERGERCOMPAS-CUUM.
-Stuk 469/25 dd 23.4.1941: Bij de bruggen 3060 en 3061 (=west van Bergercompascuum) zijn de afdelingen in contact geweest met de vijand en is een Duits vliegtuig neergeschoten. Voorts:
Stuk 469/25, GV van majoor HWGR Dietz dd 10.6.1940: “In Bargercompascuum van soldaten vernomen dat het object in vuurgevecht is geweest en dat de dpl sld Jager een aanvallend vliegtuig met zijn lichte mitr heeft neergeschoten; dit laatste vernomen van de kapitein Van der Laan.

4) 11 mei: In namiddag Duits vltg op wad bij TERSCHELLING geland. Hr.Ms.Bewakingsvaar-tuig 11 (BV 11; het waddenpassagiersschip Bavaria) haalde er een officier en twee onderofficieren af; een vierde man verdronk (4 man: ws een He-111 of Ju-88).
-Hdr p.52

5) 12 mei: Me-109 neergestort bij PINGJUM door mitr- of geweervuur uit de Wonsstelling.
-Brongers-Ad p.35, GV vdg J.J.Petit Jr. van MC I-33 RI; foto in Fries Verzetsmuseum te Leeuwarden en in Brongers-Ad p.34

6) 12 mei: Vltg neergestort en in twee stukken gebroken TUSSEN PINGJUM en ZURIG (tegen de z.g. Gouden Halsband), waaruit 4 man kwamen; 1 was gedood..
-Verslag Roel Wijmstra, bevestigd door Dirk L.Hilarides; artikel in de Franeker Courant van 5.12.1990, getiteld “Nieuw feit toegevoegd aan strijd om Wonsstelling – Luftwaffe verloor niet één maar twee vliegtuigen in ‘40”. Was mogelijk een Ju-88A van KG 30, dat herhaaldelijk langs de kust acties uitvoerde, o.m. bij Kornwerderzand. Vermeld  in Brongers-Ad p.35
N.B. Juistheid melding wordt in twijfel getrokken door de luchtoorlogspecialist Gerrit Zwanen-burg; anderzijds zegt het GV van de marine-onderofficier W.J. Jacobs van 15 mei 1940, dat op 12 mei vanuit de Wonsstelling twee vliegtuigen werden neergeschoten.

7) 12 Mei: Duits vltg (type niet vermeld) IN IJSSELMEER:
-GV 462/7 van C Vak Makkum: res.kapitein C.Mars, C 2-I-33 RI:“Om 1630 uur vertrek uit Makkum. Al heel spoedig kwamen 7 vijandelijke vltgn in de buurt van de schepen (…) Een Duits vltg dat later in onze richting vloog, verongelukte, vermoedelijk aangeschoten. De plaats was niet meer terug te vinden.”

8 t/m 11) 13 mei: Vier bows (ws Ju-88’s van KG 30) neer door Stelling Kornwerderzand.
-Hdr p.66.  Hoogterp p.66: In Waddenzee werden later drie wrakken gevonden.

12 en 13) Bij de start voor acties tegen Ypenburg, resp. vlv Bergen verongelukten bij GÜTERSLOH resp. DELMENHORST de He-111 5J+FH van I/KG 4 (2 man gesn) en een volgeladen Ju-88 van III/KG 4 (gehele bemanning omgekomen). – I&I p.137.
 

OVERIJSSEL

 1) 10 mei: Ju-52 brandend neergehaald door Wacht nr 7 te Overdinkel. Met zware klap neergekomen in BUURTSCHAP DRIELAND, juist over de grens; 2 bemanningsleden gesn.
-Cornelissen, p.199

2) 10 mei: Nabij oostelijke IJsseloever in de KOPPELERWAARD –tussen Kampen en Zwolle- om ca 2000 uur gelande Ju-88A door Kazemat 25 in brand geschoten. Toestel kwam neer iets oost Wilsum (Gemeente IJsselmuide). Drie man verwijderden zich van de machine, die volledig verbrandde. Na de capitulatie door de Duitsers opgeruimd. Aliminiumdruppels nog lange tijd aanwezig. EOD heeft onderzoek ingesteld.
-IJss p.95 en onderzoek G.E.de Ruiter te IJsselmuide

3) 11 mei: Me-Bf 109E neergekomen OP DIJK TWENTEKANAAL BIJ ENSCHEDE (‘neusstandje’)
-Rijnhout p.45 (2 foto’s)
 

GELDERLAND

1) 10 mei: Duits vltg (type niet vermeld) bij ZUTPHEN neergeschoten: “Tegelijkertijd werden de beide rivierkazematten door vliegers aangevallen, waarbij één vliegtuig door een mitr werd neergeschoten”.
-IJss p.70

2) 10 mei: Vernielde Do-17 te DRUTEN; neergeschoten door 156 Bt LuA.
-Rijnhout, foto p.49. Zelfde foto in Hoogterp, die spreekt van een Me-110 van het Von Richthofen Kampfgeschwader (laatste type ws onjuist)

3) 10 mei: Vernielde He-111 in omgeving DRUTEN; neergeschoten door 156 Bt LuA.
-Rijnhout, foto p.49 en Hoogterp naast p.177.

4) 10 mei: Ju-52 van 2/KGzbV1 neergestort bij DRUTEN. Uffz  Arthur Fulte gesn en begr te Rhenen; thans Ystn graf CC-180.
-Ystn.

5) 10 mei: Ju-52 van 9/KGzbV1 neergestort bij DRUTEN. Gefr Heinz Emmert van 9/KGzbV1
gesn; begr te Rhenen, thans te Ystn graf CC-181.
-Ystn.

6) 10 mei: Geheel vernielde Ju-52 van IV/KGzbV1 bij DRUTEN. Behoorde tot de 2.Welle en werd neergeschoten door 156 Bt LuA. Behoorde tot de 2.Welle luchtlandingstroepen. Te Ystn thans begr 10 man van 2/IR 65, gesn te Druten, graven CB-94 t/m CB-97, CC-61 en CC-184 t/m CC-188.
-Ystn, Hoogterp p.133. Foto’s: Rijnhout p.49 en Hoogterp naast p.177.

7) 10 mei: Licht beschadigde Ju-52 omgeving DRUTEN; neergehaald door 156 Bt LuA.
-Rijnhout: 4 foto’s p.50.

8) 10 mei: Ju-52 van IV/KGzbV1 neergeschoten ZUID VAN AFFERDEN (Gld, zuidoost van Druten). Uffz-Flieger Gerhard Orschel van IV/KGzbV1 gedood, en begr te Nijmegen. Thans Ystn graf AA-299; 3 man kgvn gemaakt door patrouille.
-Rob Verhoef lokaliseert het vltg tussen Druten en het mitrailleurnest in Molenhoek in zijn “De geschiedenis van het Ie en IIIe Bataljon 29e Regiment Infanterie in de mobilisatietijd en de meidagen van 1940”; 2e uitgave, Haarlem 1996, p.35.

9) 10 mei: Ju-52 (verbrand) van 2/KGr zbV12, tegen de oostzijde van de Veesteeg, ZUID VAN LEEUWEN, coörd.1650.4310; 14 man: 1 dode, 2 zwaar gewonden, 10 licht gewonden en 1 niet gewond. Vltg door Duitsers in brand gestoken. Dode is de Luftwaffe Fw Willi Ochs van 2/KGrzbV12; begr te Rhenen; thans Ystn graf CC-179.
- I-24RI, p.19 en 20, plus kaartje 1e Lt  Lingen (6); Ystn.

10) 10 mei: Duits vltg (type niet vermeld) te pletter geslagen in PUIFLUIK, naast de Kerkstraat en even voorbij de boerderij van Worseling; coörd.1688.4324. Vleugel was door beschieting afgebroken.
-I-24RI, p.16 plus kaartje 1e Lt Lingen (1). Twee man redden zich per parachute.

11) 10 mei: Duits vltg (type niet vermeld) ten noorden van Leeuwen brandend IN DE WAAL gestort, ter hoogte van “fort Nikkels”; coörd.1666.4346.
- I-24RI, p.13 plus kaartje 1e Lt Lingen(9).
 
12) 10 mei: Ju-52 van KGr zbV12 om 0700 uur neergekomen NOORD VAN ALTFORST, tegen de dijk van de Rijksche Wetering, coörd.1670.4306. “De uit 11 koppen bestaande bemanning werd door 1-I gevangen genomen (1 zwaar gewonde)
- I-24RI, p.2 en kaartje 1e Lt Lingen(10).

13) 10 mei: Duits vltg (type niet vermeld) neergestort in de ZUIDOOSTHOEK LEEUWENSE VELD    bij de Rijkse Wetering, coörd.1662.4306.
- I-24RI, p.2 plus kaartje 1e Lt Lingen.

14) 10 mei: Duits vltg (type niet vermeld) neergestort in de POLDER HET BROEK, tegen de dijk van de Rijkse Wetering, coörd.1670.4306.
- I-24RI, p.27 plus kaartje 1e Lt Lingen.

15) 10 mei: Ju-52 neergestort ZUID VAN LEEUWEN, coörd.1669.4319. “…kwam neer langs de Lage Zevend (weg lopend van Boven Leeuwen naar Rijksche Wetering)…Onmiddellijk nadat het toestel op de grond kwam stond het in lichte laaie(…) Verscheidene zeer ernstig gewonden lagen naast het vliegtuig op de grond. Een dezer gewonden overleed onmiddellijk, zodat hij niet mede vervoerd kon worden naar de cp van Brigade B…”
- I-24RI, p.23 plus kaartje 1e Lt Lingen.

16 t/m 21)  10 mei: Buiten de 7, vermeld onder  9) t/m 15) hierboven zijn in het vak van I-24 RI nog 6 Duitse vltgn (type niet vermeld) neergekomen, die nog niet precies zijn gelokaliseerd.
-Verslag Bataljonsadjudant, 1e Lt M.W. Lingen: “Er waren te ca 11.00 uur (10 mei) 13 vliegtuigen in ons vak neergekomen, inbegrepen het toestel dat op de linkergrens van ons vak in de Waal gestort is. Na dat uur werd door ons geen vliegtuig meer neergehaald”
Ws zijn dit alle Ju-52’s.
N.B. Uit de opgave van Brigade B Sectie 3 No.1M dd 12 mei 1940 blijkt voorts dat in totaal 24 man (met name genoemd) uit de vltgn kgvn zijn gemaakt (gesn niet opgegeven).

22 en 23) 10 mei: 2 Me-109’s neergeschoten door 1-9 Cie Lumi bij HEDEL.
-Hoogterp p.170” “brandend in het weiland” en Lvd p.648.

24) 10 mei: 0510 uur: Duits vltg (type niet vermeld) stort brandend neer, 300 meter zuidoost van de cp 46 RI; aan de Bandijk, noordwest van KESTEREN.
-GV C-46 RI, lkol J.M. Kolff.

25) 10 mei: 0620 uur: C-Voorposten (bij OPHEUSDEN) meldt Duits vltg (type niet vermeld) neergehaald, dat “ver in het voorterrein” neerkwam.
-GV C 46 RI, lkol J.M. Kolff.

N.B. Op 10 mei gesn en in Arnhem begr: Uffz Friedrich Lassen, Luftwaffe-Bordschütze. Thans Ystn graf M-22. Mogelijk uit dit toestel.

26) 10 mei: 0800 uur: laagvliegende Ju-52 getroffen bij OCHTEN, waarbij ontploffing in de staart wordt waargenomen. Metalen delen van de benzinetank en een blz. uit het logboek gevonden.Uit elkaar geslagen; brokstukken op stuk bouwland van Van Riemsdijk te OCHTEN, aan de LINGE. Vltg verbrand. Motoren diep in de klei.
-GV C II-44 RI (Brigade A). Foto van deze totaal vernielde Ju-52, die dicht bij de cp van C 44 RI terecht kwam: in orgaan “Terugblik” sep/okt 1988 van de Documentatiegroep 40-45, p.86.
N.B. Vrijwel zeker hetzelfde toestel: “10 mei 0836 uur, vijandelijk vltg stort brandend neer richting Ochten”: GV C 46 RI, lkol J.M. Kolff.

27) 10 mei: 2046 uur: C Voorposten Opheusden meldt: vijandelijk vltg (type niet vermeld) 500 METER VOOR MANESWAARD neergeschoten. (Volgens C-46 RI was dat 200 meter). Inzittende Feldwebel gevangen genomen. Toestel op 11 mei in opdracht van C-46 RI verbrand.
-GV C-Voorposten Opheusden (C 2-III-46 RI) en GV C-46 RI.

28) 10 mei: He-111 van 2/Aufklärungsgruppe Ob der Luftwaffe, neer bij ROSSUM. Uffz Horst Kreutz gesn en begr te ‘s-Hertogenbosch; thans Ystn, graf CI-24. Voorts 3 man, van wie 2 gewond, kgvn en afgeleverd bij Brigade B.
-Ystn en kgvn-lijst Brigade B.

29) 10 mei: Ju-52 van 3/KG zbV 1 te pletter geslagen bij ZOELEN (noordwest van Tiel). Luftwaffe Fw Erich Grosse van 3/KG zbV 1 en 13 overigens van 6/IR 47 omgekomen. Aanvankelijk begr op de Grebbeberg. Thans Ystn graven CB-77 t/m CB-90.
-Ystn.

30) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet vermeld) neer bij TIEL: 1 officier vlieger licht gewond gevangen genomen en naar Beesd afgevoerd.
-3 LK

31) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet vermeld) neer bij de HOGE WOERD, WEST VAN HORSSEN; 4 man met parachute er uit gesprongen; kgvn gemaakt door de dpl sld Nieland.
-GV C III-29 RI, res.majoor H. Schotman.

32) 10 mei: Ju-52 van IV/KG zbV 1 te pletter geslagen bij ZALTBOMMEL. Luftwaffe personeel redt zich per parachute, m.u.v. Uffz Otto Dieren, die op de volgende dag te Zaltbommel overlijdt. En aldaar wordt begr . Thans Ystn graf CI-25. Van de overigen komen  13 man van 1/PiBtl 22 om; aanvankelijk begr te Zaltbommel. Thans te Ystn massagraf nr 32.
-Ystn en foto in Brongers-Sl naast p.48 en in Rijnhout p.48. (Toestel is vroeger ten onrechte bij Delft gelokaliseerd).

33) 10 mei: Me-Bf 109E van 11/JG 20 IN DE WAAL BIJ OPIJNEN gestort.
Vlieger Fw Walter Hoppe omgekomen; later boven komen drijven en te Dordrecht begr; thans Ystn graf CP-106.
-Ystn

34 en 35) Twee jagers, ws Me-109’s in brand geschoten door de 9e Cie Lumi te CULEMBORG.
-Hoogterp p.182

36) 11 mei: Ju-52 bij ZALTBOMMEL neergeschoten; 15 man gevangen genomen en afgevoerd naar het Hoofdkwartier Veldleger.
-3 LK
37) 11 mei: Me-Bf109 neergehaald bij DREUMEL (zuid van Tiel) door 2e Peloton, 6e Cie Lumi; vlieger kgvn gemaakt door de pelotonscommandant.
-Hoogterp p.184

38) 11 mei: 1 Duits vltg (type niet vermeld) neergekomen bij de BRUG OVER DE LINGE BIJ ECHTELD. Bemanning werd kgvn gemaakt.
-GV C-46 RI, lkol Kolff.

39 t/m 41: 11 mei: 3 Duitse vltgn (type niet vermeld) neergeschoten omgeving Tiel, te weten 1 bij LATESTEIN (oost van Tiel), 1 bij KERK AVEZAATH (west van Tiel) en 1 bij ELZENPASCH (west van Tiel, onder DRUMPT).
-Vlr p.589.

42) 11 mei: Ju-52 van IV/KG zbV 1 in brand door vuur van de pelotons lumi bij WAARDENBURG. Bemanningen verlaten per parachute hun toestellen en worden door utrechtNederlandse infanterie kgvn gemaakt.
-Lvd p.685 en Cronik der IV/KG zbV 1.

N.B.
Niet alle gelokaliseerd:
6e Cie Lumi schiet op 10 mei ongeveer 10 vltgn neer (-Vlr p.123). De 5e en 6e Cie Lumi schieten samen op 11 mei vermoedelijk 14 vltgn neer (-Lvd p.686) en op 13 mei vermoedelijk 7 vltgn
(-Lvd p.688)
 

UTRECHT

1)  10 mei: 1 Duits vltg (type niet vermeld) neergeschoten bij UTRECHT; 1 onderofficier kgvn gemaakt die per parachute was geland.
-Vlr p.641

2)  10 mei: 0400 uur: Ju-52 neergekomen bij RENSWOUDE bij Hotel De Dennen.
-GV 1-I-15 RI, res 1e lt M.J.Klawer (sectie C).
.
3 en 4) 10 mei: 2 He-111’n neergestort en verbrand nij de NOORDGRENS VLIEGVELD SOESTERBERG. Bemanningen omgekomen: 8 doden van 4/KG4 geborgen en begr te Rhenen: Olt Patrick von zu Mühlen, Uffz Paul Kirsch, Ogefr Wolfgang Römer, Ogefr Werner Dreyer, Lt Alex Bohnenkamp, Uffz Helmut Heimsath, Hgefr Waldemar Mittelhäuser en Gefr Eugen King; thans te Ystn graven CC-79 t/m CC-86.
-Lvd p.654, Vlr p.514, Hoogterp p.112/113 en Ystn.

5) He-111 neergestort en verbrand bij LEERSUM
 -foto Hoogterp naast p.96.

6) 10 of 11 mei: 0600 uur: Ju-52 neergehaald en verbrand bij VEENENDAAL, ter hoogte van de  ‘Rode Haan’, west van de Slaperdijk.
-M.Brink en C.Cramer:”Ergens in Nederland; Veenendaal 1989, p.123 (met 2 foto’s). Voorts Lvd   p.589 (foto), Rijnhout p.47 (foto met stuk tekst) en Hoogterp naast p.161 (foto).

7) 13 mei: He-111 (5J+CH) van 1/KG 4 noodlanding bij IJSSELSTEIN. Vier man door
patrouille Politietroepen kgvn gemaakt.
-Vlr p.640 en 641; foto’s: Rijnhout p.92 en Mallan p.239.

8) 13 mei: He-111 of Ju-88A tot landen gedwongen “op enige kilometers afstand” van de 11e
BtLuA, zw van UTRECHT. De vier inzittenden verweren zich met mitr, doch worden kgvn  gemaakt door patrs.
-Lvd p.650.

9) 13 mei: Vrijwel onbeschadigd vltg maakt buiklandingt tussen JUTPHAAS en JAARSVELD.
In vltg zeer belangrijke documenten. Bemanning (4 man) kgvn. He-111 of Ju-88A
-Vlr p.641 en GV dpl AW Krijgers uit Den Haag (GpIV, Pak U, nr 54) : “Door het geschut in Jutphaas wordt een bow getroffen. Hij maakt een zwenking en landt met ingetrokken landings-gestel. Iedereen vuurt(…) De inzittenden springen uit het toestel na de mitr onklaar te hebben gemaakt. Enigen van hen huilen van angst. De Duitsers worden gevangen genomen”.

10) 13 mei: Vier toestellen neergehaald rond UTRECHT. Eén bemanning bood verzet maar werd
overmeesterd.
-Vlr p.82 (7 t/m 9 hierboven ws inbegrepen).

N.B. Niet gelokaliseerde toestellen:
-10 mei: 110 BrLuA (bij RHENEN) schiet “vermoedelijk” 10 vltgn neer (Lvd p.660).
-Te Rhenen begr Uffz Otto Griesshaber van Ju-52 behorend tot 13/KGzbV1. Gesn.10
   mei; thans Ystn Graf CA-192.
 -10 mei: Luchtverdedigingsgroep UTRECHT schiet vermoedelijk 5 vltgn neer (Lvd p.650).
 

NOORD-HOLLAND

1 en 2) 10 mei: 2 Duitse vltgn (type niet vermeld) bij vliegpark DE VLIJT op TEXEL neergehaald door 2 tl.
-Hdr p.49

3) 10 mei: 1700 uur: 1 Duits vltg (type niet vermeld) neergeschoten boven de WADDENZEE door 21e BtLuA (7,5 tl)
-Stuk 461/17  LuA Den Helder.

4) 10 mei: 2300 uur: He-111 door 21e BtLuA neergeschoten na in zoeklichten te zijn gevangen.
Bij DEN HELDER in zee gestort.
-Lvd p.736 en Hoogterp p.175.

5) 10 mei: Me-Bf109 (“Der Alte”) neergeschoten op DE KOOY door D-21 nr 219 van 2e Lt Van
Overvest. Tijd: tussen 0450-0505 uur. Hauptmann Robitsch kgvn en afgevoerd naar Engeland.
-Lvd p.168; Mars et Historia, 22e jaargang nr 4, juli/aug 1988, p.116; foto’s: Lvd p.166,
Rijnhout p.86 en 87, Mallan p.111, Broekmeijer p.56(boven).

6) 10 mei: Me-Bf109 brandend neergeschoten boven DE KOOY door D-21 nr 234 van 2e Lt Stok; neergestort IN ZEE. Tijd: tussen 0450 en 0505 uur.
-Lvd p.168 en Mars et Historia, 22e jaargang nr 4, juli/aug 1988, p.116.

7) 10 mei: Me-Bf109 brandend neergeschoten omgeving DE KOOY door D-21 nr 242 van
sgt Smits; neergekomen in WIERINGERMEER. Tijd: tussen 04.50 en 05.05 uur.
-Lvd p.168.

8) 10 mei: Me-Bf109 neergeschoten omgeving DE KOOY door D-21 van de 2e Lt Doppenberg;
Tijd: tussen 04.50 en 05.05 uur. Neergekomen in WIERINGERMEER tussen 04.50 en 0505 uur.
-Lvd p.168 en Mars et Historia, 22e jaargang nr 4, juli/aug 1988, p.116.

9) 10 mei: Me-Bf109 neergehaald door D-21 nr 218 van de 1e Lt Focquin de Grave (25% bescha-
digd); maakte noodlanding op eiland BORKUM. Tijd: tussen 0450 en 0505 uur.
-Lvd p. 168.

10) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet vermeld) neergeschoten door 21e BtLuA. Tijd: 1700 uur;
 neergekomen in WIERINGERMEER.
 -Hoogterp p.174.

11) 10 mei: ‘s middags 1 Duits vltg (type niet vermeld) neer bij BERGEN door de 15eBtLuA.
-Hoogterp p.174.

N.B.
De Luchtverdedigingsgroep Alkmaar heeft vermoedelijk 6 vltgn neergeschoten; zie Lvd p.753. Er ontbreken dan vermoedelijk 5 locaties.

12) 10 mei: circa 0330 uur Duits He-115B (mijnenleggend vltg) neergehaald door vuur
Batterijschip ‘IJmuiden’ en de 152e BtLuA (verdween met een zwarte rookpluim).
-I&I p.137 met noot 48 p.N-13.

13) 10 mei: ca 0430 uur Duitse bow (He-111 of Ju-88) neergeschoten IN ZEE BIJ IJMUIDEN
door T-5 nr 858.
-Lvd p.145 en 1041.

14) 10 mei: ca 03.30 uur 1 Duits vltg (type niet vermeld) neergehaald door lua te IJmuiden en
neergestort nabij CASTRICUM.
-WNfr p.8.

15) 10 mei ca 04.30 uur 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergehaald door peloton LAD te Wormer en ws neergestort bij GRAFT. Opm.: Dit zal hetzelfde toestel zijn dat als neergekomen bij PURMEREND wordt gemeld op p.150 van het “Gedenkboek voor de vrijwillige landstorm-korpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst” (Leiden 1949)
-MS Oct 1940, p.431.

16) 10 mei:  Do-17 verbrand bij HOOFDDORP, neergehaald door de 8e BtLuA.
-Lvd p.142. Foto:Rijnhout p.80.

17) 10 mei: Ju-88A geheel vernield op SCHIPHOL, nabij de hoeve Loevenstein.
-Foto Rijnhout p.80.

18) 10 mei: Ju-88A beschadigd op SCHIPHOL (door wielpoot gezakt), neergeschoten door de
D-21 nr 225 van de 1e Lt Sluyter.
-Lvd p.177; foto Lvd p.171 en Rijnhout p.80.

19) 10 mei: He-111 verbrand op SCHIPHOL.
-Foto’s Lvd p.171 en Rijnhout p.80.

20) 10 mei: Do-17 brandend op SCHIPHOL.
-Foto Rijnhout p.80.

21) 10 mei: Ju-88A tegen slootrand te pletter geslagen in buurt van SCHIPHOL.
-Foto Rijnhout p.93.

22) 10 mei: He-111 brandend neergestort bij ANKEVEEN (west van Bussum) door vuur 7e Bt
LuA. Inzittenden kgvn gemaakt.
-Vlr p.642, Hoogterp p.114.

23) 10 mei: He-111 neergeschoten bij ‘S-GRAVELAND (west van Hilversum) door 7e BtLuA.
-Hoogterp p.114.

N.B. 10 mei: ca 0400 uur bij aanval op vliegpark HILVERSUM vermoedelijk 2 Me-109’s neergeschoten door zware en lichte mitrs van de 6e Compagnie Bewakingstroepen.
-Vlr p.541. Volgens Lvd p.316 aanval door 8 Me-109’s; neerschieten hier niet vermeld.

24) 10/11 mei: He-111 in zoeklichten gevangen en neergeschoten. Neergestort achter de
BALGZANDDIJK.
-Stuk 461/16
N.B. Om 2300 uur vingen zoeklichten bij Den Helder een vltg in de bundels, waarna dit
 werd neergeschoten door de LuA (Zie Lvd p.736). Betreft mogelijk hetzelfde toestel.

25) 11 mei: “1410 uur: Duits vltg daalt op WAD. De ‘Bavaria’ haalt er een officier-vlieger
en 2 onderofficieren af. Een 4e man is gedood tijdens het neerstorten en verdronken.
Pogingen om hem te bergen zijn mislukt.” 4 man: He-111 of Ju-88.
-Hdr p.52 en Stuk 461/34: LuA Den Helder.

26) 11 mei, voormiddag: Duits watervliegtuig neergestort in ASSENDELFT, vermoedelijk
door vuur 152e Bt LuA.
-WNfr p.11.

27 en 28) 13 mei: twee Do-215’s bij TEXEL IN ZEE (1 brandend) resp 0700 en 0710 uur door
101 Bt LuA.
-Stuk 461/18; LuA Den Helder.
N.B. 13 mei: In vroege morgen vijandelijke bow noodlanding IN ZEE BIJ OUDENSCHILD;
4 bemanningsleden gered en kgvn gemaakt. Zie Lvd p.529. Betreft ws één van deze toestellen.

29) 14 mei: 1745 uur: 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten.
-Stuk 461/17.

N.B.
-11 mei:  21 Bt 7,5 tl: 1500 uur: Junkers (type niet genoemd) verdwijnt richting NOORDZEE, rookverschijnselen achterlatend. Zie Stuk 461/17.

-11 mei: 1 man van Fernaufkl.Abt.122 (He-111A of Ju-88A) omgekomen: Uffz Hermann KUNZE; thans Ystn graf CT-1.

-Te AMSTERDAM begr: 7 man van 9/KG-4 (General Wever); gesn op 10 mei: Ogefr Albert Fölsch, Ogefr Karl Danzmaier, Ogefr Gerhard Neuber, Lt Reinhard Graf, Lt Rudolf Mölle,
Uffz Otto Pälchen en Gefr Franz Strada. Thans Ystn graven CV-4, CV-5, CW-261, CW-262, CW-287, CW-288 en CX-274.
Voorts te AMSTERDAM begr: 3 man van 3/KG-30 (Ju-88); gesn op 10 mei: Uffz Karl Röscher, Olt Hans-Werner Magnussen en Uffz Gerhard Richter. Thans Ystn graven CX-171 t/m CX-173.
 

ZUID-HOLLAND, NOORD VAN DE LIJN BRIELSCHE MAAS-NIEUWE MAAS-LEK

1 t/m 57) 10 mei: 57 Ju-52’s op vlv VALKENBURG . Weggezakt in drassige bodem en later
vernield door artillerievuur , luchtbombardementen door Fokkers C-10 en  C-5 en bij de
herovering van het vlv.
-o.m. Lvd p.825, Grav p.122, Lvd p.287 en 1074, Lvd p.408 en 1091.  Luchtfoto’s in Broekmeijer p.49-51. Voorts in archief Sectie Militaire Geschiedenis.

58) 10 mei: Ju-52 om 0925 uur neergekomen en verbrand op weiland achtere MAALDRIFT.
-Lvd p.549, Grav p.156, GVn 1-RHM. Foto: Hazenberg p.128 (boven).

59 t/m 78) 20 Ju-52 vernield op STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN.
-20 gemeld door bemanningen Fokker C-5 nrs 621, 631 en 639; zie Lvd p.411.
N.B. Mogelijk meer, daar de meldingen van aldaar in brand geschoten toestellen
dit getal overtreffen.Volgens kaartje Von Metzsch hiet 4 groepen geland: Gp Olt Voigt direct zuid Katwijk, Gp Fw Polyka noord Wassenaarse Slag, Gp Lt Erdmann iets verder zuid van de
Wassenaarse Slag en Gp Lt Müller tussen noordrand Den Haag en Wassenaarse Slag.
Gp die omstreeks 0645 even ten noorden van de Wassenaarse Slag” landde, bestond uit 15 toestellen, waarvan er 6 weer opstegen (WNfr p.24); er bleven hier dus 9 toestellen. Als bij de drie andere groepen géén Ju-52’s zijn opgestegen, moeten deze tezamen 11 toestellen hebben geteld. Voorts toestellen vernietigd met 21 schoten van de Instructiebatterij 7 Veld vanuit Katwijk aan Zee. Talrijke foto’van op het strand vernielde Ju-52’s, doch weinig exacte locatie-opgaven. Zie o.m.: o.m. Hazenberg p.129 (onder), p.131, p.133 (onder), p.149; Küpfer:”Nederlands vliegers in het vuur” (Haarlem 1945),  naast p.194 en Rijnhout p.59-62.

Meldingen 10 mei:
-ca 0610 uur 3 Ju-52’s OP STRAND BIJ KATWIJK in brand geschoten door G-1 nr 321 van 1e lt Thijssen; Lvd p.269.
-ca 1130 uur: van 5 op STRAND WEST VAN VALKENBURG gelande transportvltgn
1 Ju-52doch ws 2 in brand geschoten door C-10’s nr 713 en 714; Lvd p.287 en 290.
-ca 1555 uur: van 20 Ju-52’s OP STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN
7 Ju-52’s in brand geschoten met lichtspoor van C-5’n 621, 631 en 639; Lvd p.411
-voor 1555 uur: Ju-52 op WASSENAARSE STRAND door Nederlands vliegtuig in brand geschoten; melding 1555 uur van Post Katwijk aan C-Westfront VgH.
-ca 1700 uur: 7 Ju-52’s op STRAND BIJ WASSENAARSE SLAG vernield: 3 in brand gebombardeerd door C-5’n nr 646, 612 en 594; de 4 overigen door beschieting vernield; Lvd p.321 en 1081.
-ca 1820 uur: 2 Ju-52’s op STRAND TUSSEN KATWIJK EN SCHEVENINGEN in brand geschoten door C-5 nr 645; Lvd p.412 en 1092.
-Ju-52’s op STRAND vernietigd door met 21 schoten van de Instructiebatterij 7 Veld vanuit Katwijk aan Zee; GV Instr.Bt 7 Veld.

79 en 80) 10 mei:  2 Ju-52’s IN ZEE gestort door vuur 62e en 63e Pel Lumi;
-Lvd p.630.

81) 10 mei: ca 0430 uur: 1 Duits vltg (type niet genoemd) IN ZEE WEST VAN KATWIJK, neergeschoten door T-5 nr 862
-Lvd p.145 en 1041.

82 t/m 103): 10 mei: 22 Ju-52’s achtergebleven op VLV OCKENBURG (0520 eerste 18 geland, half uur later gevolgd door een achttal. Van deze 26 op het vlv gelande vltgn konden vóór de herovering nog 4 opstijgen; ca 12 zijn door artillerievuur vernield.
-Grav p.33, Grav p.75, WNFr p.29 en Lvd p.537

104) 10 mei: Ju-52 in BOSHAM ZUID VLV OCKENBURG, halverwege huizen Ockenburg en Ockenrode.
-Grav p.83 en zbV9: 3 geland, 2 weer opgestegen.

105 t/m 107): 10 mei: 3 Ju-52’s op HEIDEVELD ZUIDWEST VLV OCKENBURG
-Kaart Sectie Krijgsgeschiedenis KLu, correspondentie Klu en Lvd p. 831

108 en 109): 10 mei: 2 Ju-52’s op open bosplek bij ruïne SOLLEVELD, 500 meter west van huis Ockenrode in de grond weggezakt (1 met ambulancetoestel, operatieinrichting en instrumenten).
-GV C I-RGr; OBr met getuigenverklaringen J.Maat en zijn zoon uit Monster (bij hun bezichti-ging na de capitulatie waren beide vltgn leeg), Lvd p.832.

110 t/m 112): 10 mei: 3 Ju-52’s OP STRAND, DIRECT ZUID VAN BADHOTEL KIJKDUIN.
-GV Lt Koppeschaar (meldt er 5; 2 zijn weer opgestegen); Lvd p.831 en 832. Foto van één: Rijnhout p.106.

113 t/m 115) 10 mei: 3 Ju-52’s (achtergebleven van 6 gelande Junkers) OP STRAND NOORD VAN TERHEYDE, TUSSEN STRANDPALEN 108 EN 110.
-GV Detachement Ter Heijde, p.3, WNfr p.30  en Lvd p.831.

116) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) brandend neergestort bij STRANDPAAL 110.
-GV Detachement Ter Heijde, p.3

117) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) op STILLE STRAND SCHEVENINGEN BIJ STRANDPAAL 103. Foto Rijnhout p.107 (boven).

118) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) brandend neergestort  OOST VAN DE LUCHTWACHTPOST SCHEVENINGEN.
-Luchtwachtmelding Post Scheveningen van 05.55 uur (Sectie Krijgsgeschiedenis Luchtmachtstaf).

119) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten bij WAALSDORP.
-Luchtwachtmelding Post Scheveningen van 07.28 uur.(Sectie Krijgsgeschiedenis Luchtmachtstaf)

120) 10 mei: Ju-52 neergestort bij MONSTER.
-Lvd p.832 en 841; GV Batterij Vetharding (Delft), foto Rijnhout p.42/43.

121) 10 mei: Ju-52 bij HET WOUDT; uitgebrand; 1 Duitsers omgekomen
-Foto’s Rijnhout p.44

122) 10 mei: Ju-52 bij LOOSDUINEN, zuidwest van de Houtweg en noord van Bouwlust.
8 man kgvn door patr 4-13 Depbat.
-Grav p.70 en GV 4-13 Depbat

123) 10 mei: ca 0530 uur: Ju-52 neergestort en verbrand in DEN HAAG, 2e ADELHEID-STRAAT door vuur 164e BtLuA.
-Lvd p.629 en 835; Hoogterp p.157/158; foto Rijnhout p.29 en Mallan p.195.

124) 10 mei: ca 0600 uur Ju-52 neergestort in DEN HAAG, HAAGSE BOS door vuur 164e Bt LuA.
-Lvd p.629; Hoogterp p.161; meerdere foto’s.

125) 10 mei: Ju-52 neergestort zuidoost van DEN HOORN. Inzittenden met handvuurwapens trokken naar de Schie.
-OBr met getuigenverklaring van P.Berkhout uit Schipluiden (woonde op 10 mei in huis vlakbij de crashplaats).

126) 10 mei: He-111 neergekomen direct zuid van de spoorlijn bij DEN HOORN en iets noordelijker van de Ju-52 genoemd onder 125). 3 man kgvn doo patrouille van 1-3 Depbat.
-Getuigenverklaring P.Berkhout (zie bij 125), en Grav p.176, GV 1-3 Depbat.

127) 10 mei: Ju-52 geland WEST VAN ABTSWOUDE. Bleef onbeschadigd. Inzittenden met handvuurwapens naar de Schie. Vltg werd na de capitulatie met grote oplegger afgevoerd.
-OBr, Lvd p.837.

128 t/m 144): 10 mei: 17 Ju-52’s vernield op het vlv YPENBURG.
-Grav p.42; voorts geteld door de res.1e Luitenant ir.F.H.Warnaars, tezamen met kapitein Wely van de Regeringspersdienst en vermeld in GV Warnaars van 23 mei 1940. Detailfoto’s: o.m.
Brongers-Yp frontpag en p.118-119.

145) 10 mei: Ju-52 neergestort inde SCHAAPWEIPOLDER, zuid van Rijswijk en west van de Vliet.
-Lvd p.835

146 t/m 148) 10 mei: 3 Ju-52’s bij de LANGE KLEIWEG, resp. 1 bij de spoorwegovergang aan noordelijk einde (GV C-3 Depbat), 1 halverwege (Grav p.177, 13 man kgvn door patrouille 2-6 Depbat) en 1 bij het zuidelijk einde, nog west van de spoorweg (GV kapitein C.M.Hage).

149) 10 mei: Ju-52 MIDDEN OOST VAN DE SPIERINGWETERING, oost van Wateringen; 12 man kgvn, 2 motoren en 2 mitrs buit.
-o.m.GV c-Gp ‘s-Gravenhage Westfront VgH (met locatiekaartje en aanduiding vt.21.73; WNfr p.31, Lvd p.836 en  verslag JCA Clasener(MWO).

150 en 151): 10 mei: 2 Ju-52’s in buurtschap SION, bij de Kitswonig, noordwest van Delft
-Lvd p.839; foto van één van beide in Rijnhout p.41.

152) 10 mei: Ju-52 OOST VAN DE JOHANNAHOEVE, tussen noordpunt Ypenburg en Rijswijk.
-OBr en GVn.

153 t/m 167) 10 mei: 15 Ju-52’s direct langs de AUTOSNELWEG DELFT-ROTTERDAM, tussen km-paal 13,5 en 11. Hier 20 geland, 5 weer opgestegen.
-Locaties op oude stafkaart v.m.Sectie Krijgsgeschiedenis Klu. Zie ook Brongers-Sl: kaart 4, pag.59 (van Klu-kaart overgenomen)

168 t/m 170) 10 mei: 3 Ju-52’s bij de Oude Rotterdamseweg, ter hoogte van de KARITAAT-MOLENSLOOT; alle zwaar beschadigd (2 van de 5 daar gelande Ju-52’s waren weer opgestegen);
-OBr met getuigenverklaringen van G.M.van den Berg en diens vader, wonende ter plaatse aan de Rotterdamseweg en P.Hoeke (eigenaar betonfabriek Vrijenban); 1 in de Karitaat-Molensloot “zat van binnen onder het bloed”. Duitsers hadden zware en lichte mitrs; voorts motorfietsen; Lvd p.837 (verzuimt 2 opgestegen toestellen te vermelden).

171 t/m 173) 10 mei: 3 Ju-52’s west van OUDE LEDE (BERGBOEZEM); zakten weg en werden later vernield (1 door Fokker G-1).
-OBr, Lvd p.837, verslag gesprek met fam Weygerse.

174 en 175) 10 mei: 2 Ju-52’s bij BRASSERSKADE, 1½ km zuidoost Ypenburg (hier 3 van de 5 Ju’s weer opgestegen)
-zbV9, GVn 1-6 Depbat, GVn sgtn Wouw en Versteegen, corresp met Sie Krijgsgesch Klu.

176) 10 mei: Ju-52 bij KATWIJK,  noordoost PIJNACKER, bij electrisch gemaal; bemanning kgvn gemaakt door Pontonniers.
-Ooggetuigenverslag M.T.B.Beckers uit Pijnacker, Lvd p.840, Brongers-Sl p.154

177) 10 mei: Ju-52 bij NOOTDORP, bij schuur Hr.Wiegel, jachtopziener te Nootdorp.
-Verklaring Hr.Wiegel;Verslag dpl sld J.A.G.H.Haesen; zie Brongers-Sl, p.168 (onder).

178) 10 mei: Ju-52 zuidwest van BERKEL in de Westpolder, 400 meter west van de spoorlijn; (vt 90.444) aangevallen door 1e lt Dop van het Depot Wielrijders. Uffz Lubbe gesn; 10 kgvn van wie 3 gewond.
-Grav p.181, GV 1e lt Dop, Brongers-Sl p.154

179 en 180) 10 mei: 2 Ju-52’s in de NOORDPOLDER, west van BLEISWIJK (3 van de 5 hier gelande vltgn weer opgestegen); na gevecht 47 man kgvn. Buit: wapens, munitie en 2 stukken infanteriegeschut. Locaties ingetekend op stafkaart 1940; vt 90.444.
-GVn DepotWielrijders e.a., Lvd p.837 en 839, Grav p.181, Brongers-Sl p.155-156.

181) 10 mei: Ju-52 om 1720 uur neergekomen bij MOORDRECHT. Patr.Dep.Wielrijders maakt 3 vltgmitrs, fototoestel met opnamen, een parachute en munitie buit. Ju later door Bat.Wegentroepen vernield.
-Dagboek DepotWielrijders te Gouda

182) 10 mei: Ju-52 bij STOLWIJK, noord van wegknik, neergeschoten door Fokker D-21 nr 213 van 2e lt Plesman. 9 man kgvn. Vltgn later vernield door Bat.Wegentroepen.
-Lvd p.179, Vlr p.633 en GVn Dep.Wielrijders; zie ook Brongers-Sl p.155-157.

183) 10 mei: Ju-52 neergekomen 1200 uur bij onderstation op SPOORWEGSPLITSING WEST VAN GOUDA; 3 vliegers kgvn; naar Gouda afgevoerd met een motorwagen van station Gouda.
-Dagboek DepotWielrijders te Gouda en GVn Spoorwegtroepen te Gouda.

184) 10 mei: Ju-52 in POLDER MIDDELBLOK, zuid van Gouda en west van Gouderak.
-GV Bat Spoorwegtroepen en DepotWielrijders.

185) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergestort bij ZEVENHUIZEN. Bemanning en wapens buitgemaakt door Verlichtingstroepen.
-GVn I-Verlichtings Afdeling, Brongers-Sl p.154/155.

186) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) bij MOERKAPELLE neergekomen. Door Bat.Wegentroepen vernield.
-GVn Depot Wielrijders te Gouda

187) 10 mei: Ju-52 bij HILWONING, HOEK VAN HOLLAND; 2 verkoolde lijken en 15 man kgvn; 20 verbrande fietsen
-OBr met getuigenverklaring rentmeester Staalduinse Bos: W.de Bruin, Brongers-Sl p.109. Lvd p. 841, WNfr p.45.
N.B. Zie Brongers-Sl p.99 (kaart 7) met locaties van alle bij Hoek van Holland neergekomen Duitse vltgn.

188) 10 mei: Ju-52 langs NIEUWE ORANJEKANAAL, zuidoost van het Staalduinse Bos te HOEK VAN HOLLAND (3 Ju’s geland, 2 weer opgestegen). Ca 20 Duitsers per toestel uitgestegen, die zich naar het Staalduinze Bos begaven. Het vltg is uitgebrand en heeft er wel 3 maanden gelegen.
-OBr met ooggetuigenverklaringen pachter E.van Vliet, rentmeester W.de Bruin, sluiswachter J.Verburg en hr.Hogendonk, Lvd p.842.

189 en 190) 10 mei: 2 Ju-52’s zuid van STAALDUINSE BOS te HOEK VAN HOLLAND.
Werden later door Nederlandse troepen in brand gestoken. Per vltg 18 man; gingen naar Staalduinse Bos.
-OBr met getuigenverklaringen van de rentmeester W.de Bruin en van J.Verburg, Lvd p.842, WNfr p.44.

191) 10 mei: Ju-52 bij AFGEDAMDE SCHEUR op EILAND ROZENBURG (2 geland, 1 weer opgestegen); 40 man uitgestegen; 18 man kgvn.
-OBr met getuigenverklaringen van sluiswachter J.Verburg en hr.Hogendonk, Lvd p.841
WNfr p.46. Foto: p.23 van”Rozenburg in oorlogstijd” (2000) door John Prooi. Ook in “Oorlog rond Hoek van Holland”(2000), (diverse auteurs) p.40.

192) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergehaald bij LEIDEN door Fokker T-5 nr 850.
-Lvd p.145

193) 10 mei:  Do-17 neergeschoten bij KAGERPLASSEN door D-21 nr 212 van 2e Lt Van der Vaart tussen 0400 en 0440 uur.
-Lvd p.387 en 1086.

194) 10 mei: Ju-88 neergeschoten boven NOORDWIJKERHOUT door D-21 nr 244 van wachtmeester Hateboer.
-Lvd p. 161

195) 10 mei: 1 Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten bij DE KAAG door T-5 nr 855 tussen 0410 en 0550 uur.
-Lvd p.145 en 1040.

196 en 197) 10 mei: 114 BtLuA, NOORDWEST VAN GORKUM schiet verm. 2 Ju-52’s neer en om 1430 uur een He-111 in brand.(i.v.m.’vermoedelijk’ voorlopig 2 vltgn gerekend).
-Lvd p.672

198) Neergestorte en vernielde Do-17 in de DUINEN.
 -Foto Rijnhout p. 63

199) Vernielde Me-Bf-110 aan voet van DUINEN.
-Foto Rijnhout p.63

200 t/m 204) 10 mei: 5 He-59D watervltgn vernield door Hr.Ms.Z-5 te ROTTERDAM.
-Rdm p.76. Foto’s: Rijnhout p.108, Mallan p.136, JongAP p.89.

205) 10 mei: Ju-52 neergeschoten door 3e Bt.LuA en neergestort bij SCHIPLUIDEN.
-Lvd p.610, foto Rijnhout p.43.

206) 11 mei: Me-Bf-110 neergehaald door D-21 nr 213 van 1e lt Focquin de Grave boven MOERKAPELLE en ZEVENHUIZEN,
-Lvd p.186.

207) en 208) 11 mei: 2 Me-Bf-110 neergehaald door D-21 nr 255 van sgt Roos (ws crashes tussen WADDINXVEEN en LEIDEN.
-Lvd p.186.

209) 12 mei: ca 0500 uur 1 Duits vltg (type niet genoemd) IN ZEE gestort ten noordoosten van Den Haag door vuur 14e BtLuA.
-Lvd p. 625.

210) 12 mei: He-111 neergestort tussen HAZERSWOUDE en KOUDEKERK, tegen de spoordijk; 2 gesn en 2 gewonde Duitsers. Vltg in brand gestoken door 1-1RHM.
-GVn RHM, GV kornet Robert van Delden van RHM en van Dep.Wielrijders.

211) 12 mei: He-59D watervltg op de Nieuwe Maas te ROTTERDAM in brand geschoten en tot zinken gebracht door 1-IV-10 R.I.
-Rdm p.110

212) 13 mei: Me-Bf-109 neergeschoten boven WOERDEN door G-1 Lt Peetoom.
-Lvd p.279 en 1071.
 

ZUID-HOLLAND, ZUID VAN DE LIJN BRIELSCHE MAAS-NIEUWE MAAS-LEK

1) 10 mei: Me-109 neergestort IN DE OUDE MAAS BIJ DE BRUG VAN SPIJKENISSE; in
juli/aug 1940 wordt een hoogtemeter uit het wrak gehaald.
-Onderwater p.56/57.

2) 10 mei: He-111 (5J+DA) van Stabsstaffel KG 4 neergeschoten TUSSEN ROCKANJE EN
NIEUWENHOORN in StAnnapolder door G1 nr 312 van 1e Lt Noomen. 4 kgvn en 1 man aan
verwondingen overleden: Ofw Ewald Frotscher; begr te Rotterdam; thans Ystn graf  BU-230.
-Mallan p.95/96 en p.101-103; Zfr p.40; Lvd p.233 en 1064. Foto’s: JongAP p.87, Rijnhout
p.51 en Mallan p.97, 101 en 102.

3) 10 mei: He-111 neergeschoten bij IJSSELMONDE door G1 nr 312 van 1e Lt Noomen (3
Duitse gewonden).
-Mallan p.96-97 met noot 62 op p.246; Lvd p.233 en 1064.

4) 10 mei: He-111 van 5/KG 4 neergeschoten bij ALBLASSERDAM door G1 nr 302 van 1e Lt
Kuipers. Verbrand. 3 kgvn.
-Mallan p.98-99 met noot 63 op p.246; Lvd p.233 en 1064. Foto’s: Rijnhout p.92 en Mallan p.99

5) 10 mei: He-111 neergeschoten zuid van POORTUGAAL door G1 nr 302 van 1e Lt Kuipers.
Verbrand.
Mallan p.118; Lvd p.233 en 1046.

6) 10 mei: Ju-52 neergeschoten en in brand gevlogen ten noorden van het veer bij GOIDSCHALXOORD, achter de boerderij De Koning, door G1 nr 311 van 1e Lt Sonderman.
-Mallan p.100 met noot 64 op p.246; Lvd p.234 en 1064.

7) 10 mei: Me-109 neergeschoten IN DE WAALHAVEN door G1 nr 311 van 1e Lt Sonderman.
-Mallan p.100; Lvd p.234 en 1064.

8) 10 mei: Me-109 neergeschoten door G1 nr 311 van 1e Lt Sonderman. Crashlocatie niet
vastgesteld; ws in de rivieren rond de eilanden.
-Mallan p.100 met noot 65 op p.246; Lvd p.243 en 1046.

9) 10 mei: Me-109 te pletter geslagen in MERWEDEPOLDER, OOST VAN DORDRECHT.
-Foto: Brongers-Opm Deel 1, pag 55 (afkomstig uit het archief van J.van der Vorm,
Dordrecht.

10) 10 mei: Me-109 neergeschoten boven de HOEKSCHE WAARD (Crashlocatie niet bekend;
mogelijk in rivieren rond de eilanden) door G1 328 van Sgt Soufree.
-Mallan p.108-109; Lvd p.234 en 1064.

11) 10 mei: Ju-87 (Stuka), vliegend zuid van Waalhaven in oostelijke richting, neergehaald door
G1 nr 329 van 1e Lt Woudenberg. Crashlocatie niet achterhaald.
-Mallan p.104 met noot 71 op p.246; Lvd p.234 en p.1064.

12) 10 mei: Ju-52 met brandende rechter motor neergeschoten door G1 nr 329 van  1e Lt
Woudenberg. Crashlocatie onbekend.
-Mallan p.104 en Lvd p. 234 en 1064
13) 10 mei: Do-17M (4QU+KH) van Aufl.Staffel(F)/II Flakkorps 0430 uur neergeschoten
TUSSEN WESTMAAS EN CILLAARSHOEK  in polder begrensd door de Ritselaarsdijk en Munnikendijk, door G1 nr 319 van sgt-majoor Buwalda. 4 kgvn: Olt Erich Langguth, Lt Saehloff, Uffz Gerhard Rogall en Uff Bernhard Strietz.
-Mallan p.121-122; Lvd p.236 en 1064; GV res kapitein L Germeraad, C 3-III-34RI,
onderzoek Onderwater /Wust. Foto’s: Mallan p.120. Opm.:Volgens Lvd p.606 zou hier ook een vltg door geweervuur zijn neergeschoten. Ws is hier sprake van hetzelfde toestel.

14) 10 mei: He-111 (5J+ST) van 2/KG 4 neer tussen GOUDSWAARD en PIERSHIL door G1 nr
319 van sgt-majoor Buwalda. Lag in perceel van landbouwer A.Barendrecht aan de Achterweg; 4 kgvn, onder wie 2 zwaar gewonden.(Gefr Heinz Pälchen en Bordmechaniker Kurt Klemm)
-Mallan p.119-121; Lvd p.236 en 1065; GV kapitein HJC de Ruiter, C 13 Cie Pioniers.

15) 10 mei: Me-109 neergeschoten boven BEIERLAND door D-21 nr 236 van 2e Lt Sitter na een
kringengevecht. Juiste crashlocatie niet achterhaald. In rivieren bij de eilanden?
-Lvd p.181

16) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten ZUID VAN DE NIEUWE  WATER-
WEG door de 3e Batterij LuA (exacte locatie niet genoemd)
 -Lvd p.610
                                                                - - -
17) 11 mei: Duits vltg (type niet genoemd) neergeschoten door 53e Pel Lumi, opgesteld
zuidwest van BPM terrein te Pernis, bij de Oude Maas.
-Rdm p.122

18) 11 mei: Me-109 neergestort WEST VAN ZWIJNDRECHT. De vlieger, Uffz Schild daarbij
omgekomen. Thans Ystn graf CO-104.
-Onderwater p.74

19) 11 mei: Duits vltg (type niet genoemd) 1045 uur neergestort.”Valt met suizend geluid met
harde slag te pletter, RICHTING PAPENDRECHT” (juiste locatie niet achterhaald).
-GV res Majoor Overhoff, C  I-1 R.W.

20) 11 mei: Duits vltg (type niet genoemd)  1415 uur te pletter geslagen, eveneens “RICHTING
PAPENDRECHT”
-GV res Majoor Overhoff, C I-1 R.W.

21) 11 mei: He-111 14.30 uur bij GORINCHEM in brand geschoten door de 114e Batterij LuA.
-Lvd p.672
N.B. Door zelfde batterij op 11 mei “vermoedelijk” twee Ju-52’s neergeschoten: Lvd p.672

22 en 23) 11 mei: 2 Duitse vltgn (type niet genoemd) 1605 uur neergeschoten (juiste locaties onbekend.
-GV res Majoor Overhoff, C I-1 R.W. GV Majoor Kloppenburg, C II R.W. meldt eveneens
neerkomen van Duits vltg om 1600 uur. Ziet dit vanaf zijn cp in Giessen-Nieuwkerk.

26) 11 mei: Henschel 126B van Aufkl..Staffel(F)/II Flakkorps neergeschoten bij PIERSHIL
Bemanning omgekomen: Lt Alfred Franke en Fw Joachim Lindner
-Onderzoek Onderwater/Wust en Ystn
                                                                  - - -
 
25) 13 mei: Duits vltg (type niet bekend) om 0500 uur neergeschoten te GIESSENDAM.       Patrouille daarheen gezonden.
-Vlr p.622.

26) 13 mei: Me-109 van 5/JG26 1700 uur neergeschoten en in de grond gedoken bij boerderij
nabij  NUMANSDORP. Lt Karl Borris met parachute neergekomen en kgvn gemaakt.       .
-Verslag AC Roelofs in “Terugblik” nr 184 (Doc.Gp 40-45) van okt 1980, p.411 en onder-
zoek Onderwater/Wust.

27) Wrak Hs-126 op vliegveld WAALHAVEN
-Foto: Rijnhout p.75

28) Wrak Do-17P op vliegveld WAALHAVEN
-Foto:  Rijnhout p. 75

29) Ju-52 geland bij autoweg nabij ZWIJNDRECHT; ws onbeschadigd.
-Foto: Brongers-Opm, Deel 3 p.227 (archief JA van der Vorm, Dordrecht)

30 t/m 37) 8 vernielde Ju-52’s op vliegveld WAALHAVEN.
-In “Vlucht door de tijd” door kol AP de Jong (Houten 1988) zijn op foto p.98 ongeveer
8 vernielde toestellen herkenbaar.

38 t/m ?) Onbekend aantal niet gelokaliseerde vernielde Ju-52’s op WAALHAVEN.
-Diverse GVn. Luchtfoto’s: o.m. JongAP p.98, Hoogterp naast p.112
 

ZEELAND

1) 10 mei: Bij SLUIS Duitse bow tot landen gedwongen; ws He-111; 3 man van wie 2 gewond kgvn gemaakt.
-Zld p.131
 
2) 10 mei: Duits mijnenleggend vltg (He-115B) van Küstenfliegergruppe 106 neergeschoten door Hr.Ms.Johan Maurits van Nassau; komt brandend in het SLOE terecht.
-I&I p.138, Bree p.72.

3) 10 mei: Me-110 getroffen door lumi’s vlv Vlissingen. Noodlanding in ZUID-BEVELAND     (juiste locatie wordt niet genoemd). Bemanning kgvn gemaakt.
-Bree p.72.

4) 11 mei: He-111 van Aufl.Staffel zbV der Luftwaffe 2  [2(F)ObdL] in morgenuren neergeschoten bij HAAMSTEDE door 162 BtLuA; 1 man per parachute geland en kgvn gemaakt; 3 anderen omgekomen: Uffz Richard Wunderlich, Uffz Herwart Von Hoff en Uffz Emil Steussloff. Begr te Goes, thans Ystn graven BA-108 t/m BA-110.
-Zld p.95, Lvd p.509, Bree p.98 en Ystn.

5) 11 mei: He-111 van 3/KG 54 neergestort bij HULST; Fw Willi Wosczyna gesn; begr te Breda, thans Ystn graf AZ-28.
-Ystn

6) 12 mei: He-111 van 7/KG 27 neergeschoten bij GOES; Uffz Willi Hettich gesn; begr te Goes, thans Ystn graf  BA-226 .
-Ystn; foto neergeschoten He-111 in Zuid-Beveland: Rijnhout p.92; mogelijk dit vltg.

7) 12 mei: He-111P van 8/KG 54 neergestort bij OOSTBURG; 1 man, Ogefr Emil Luis aldaar begr; thans Ystn graf CG-124.
-Ystn

8) 13 mei: Me-Bf-110C van 5/ZG 1 neergestort bij VLISSINGEN; 2 man aldaar begr:
Hptm Roderich Küpers en Fw Erhard Behrend; thans Ystn graven BB-76 en BB-100.
-Ystn

9) 14 mei: Ju-87A van  brandend neergestort op zandplaat in WESTERSCHELDE, bezuiden Borssele, door Britse torpedobootjager met het nr 67; 1 Duitsers gered door sleepboot,  2e Duitser verdronken (geen graf, ws vermist gebleven).
-Gedenkboek “Een eeuw loodsen op en om de Schelde” (Vlissingen 1984), p.83 en p.88.

10) 14 mei: Ju-88A van Aufkl.Gruppe 1(F)/121 neergestort bij AARDENBURG; 4 man gesn en begr aldaar: Olt Heinz Spillmann, Ofw Richard Schnegotzki, Uffz Wilhelm Collosseus en Uffz Walter Gerz. Thans Ystn graven AI-257 t/m AI-260.
-Ystn

11) 14 mei: He-111 omstreeks 14.30 uur brandend neergestort bij YERSEKE. Neergeschoten door Franse chasseurs.
-Zld p.76

12) 15 mei: Ju-88A van 2/KG 30 neer bij VLISSINGEN; 2 man aldaar begr: Uffz Ludwig Wengert en Uffz Martin Stampfer; thans Ystn graven BB-165 en BC-58.
-Ystn, foto Rijnhout p.93 rechtsboven en Lvd p.715 betreffen ws deze Ju-88.

13) 15 mei: Ju-88A van I/KG 30 neergestort bij BORSSELE; 1 man gesn: Ogefr Josef Wunder;
begr te Goes; thans Ystn graf BA-99.
-Ystn, foto Rijnhout p.93 linksboven van een vernielde Ju-88 (4D+C) betreft ws deze Ju.

14) 17 mei: He-111P van St KG 4 neer te ELLEWOUTSDIJK; 3 man gesn en te Goes begr:
Lt Artur Bliesener, Uffz Herbert Hirschelmann en Ogefr Gerhard Förstner; thans Ystn graven BA-92 t/m BA-94.
-Ystn.

15) 17 mei: Brandend jachtvliegtuig (ws Me-109) neergestort op het entrepot voor
levensmiddelen aan de Dam te MIDDELBURG. Gebouw vloog in brand.
-Verklaring Off.Marinestoomvaartdienst der 1e klasse P.BN.Vreeken; voorts in artikel dr.F.Snapper in Mars et Historia april/juni 1996, p.34.

16) Do-17 neergestort “ERGENS IN ZEELAND”.
-Foto Rijnhout p. 93 onder.

N.B.
Bree p.121: “Een voorzichtige telling wees uit dat 16 BtLuA (3x 7,5 cm) in de meidagen 8 toestellen onschadelijk maakte”. Zld p.102: “In totaal werden door de batterij vermoedelijk acht vliegtuigen neergehaald”. De 16e BtLuA stond tussen Vlissingen en Middelburg.
De 106e BtLuA zou volgens Bree, p.109, 9 vltgn hebben neergehaald.
 

NOORD-BRABANT

1) 10 mei: He-111 van 5/KG 4 neergestort 1 km ZUID VAN ZEVENBERGSEHOEK, vlak
achter boerderij Van den Bosch. Neergeschoten door G-1 van sgt Souffree.
Ofw Helmut Ganss gedood en begr te Breda; thans Ystn graf AZ-21.
-Lvd p.234 en 1064; Zfr p.22 en 24; Mallan noot 76 p.246/247; I&I noot 48 op p.N-13; Ystn, foto: Mallan p.108.

2) 10 mei: He-111 van KG 4 neergeschoten omgeving MOERDIJK.
-I&I noot 48 op p.N-13.

3) 10 mei: Ju-88A van I/KG 4 neergeschoten omgeving MOERDIJK.
-I&I, noot 48 op p.N-13.

N.B. 10 mei: Met zware mitr 2 Duitse vltgn neergeschoten nabij de HOOFDWEG MOERDIJK-BREDA. In deze vltgn aanwezige kaarten en verdere gegevens via bc naar C 3e Legerkorps.
-GV C 2-6 GB, res kapitein A.M.J.Mol. Ws de onder 2 en 3 genoemde toestellen.

4) 10 mei: Ju-52 noodlanding OOST VAN  ZEVENBERGSEHOEK; 9 man kgvn gemaakt
en vltg in brand gestoken.
-Zfr p.91 en GV 2e Lt Daniels van 6 GB.

5) 10 mei: Ju-88A van 1/KG 30 neergestort bij BEEK (thans PRINSENBEEK); 3 man gesn: Olt
Rudolf von Wartenberg, Uffz Siegfried Weiss en Uffz Herbert Müller; begr te Breda; thans Ystn graven AZ-29 t/m AZ-31.
-GV C-6 GB maj J.W.F.Hendriks, Ystn, foto Brongers-Br deel 1.

6) 10 mei: He-111 neergekomen bij ROSMALEN (bij ‘s-Hertogenbosch); 2 vliegers door II-3
R.I. van burgemeester van Rosmalen overgenomen; 1 man gewond en overgegeven aan missiehuis paters van Nuland; andere naar Beesd afgevoerd.
-3LK en foto Rijnhout p.92 linksboven (als ‘s-Hertogenbosch aangegeven).

7) 10 mei: een tweede Duits vltg (type niet genoemd) bij ROSMALEN neergekomen.
Een gewonde officier-vlieger en 2 onderofficieren door 2 R.H. van burgemeester overgenomen. Onderofficieren naar Beesd afgevoerd.
-3LK.

8) 10 mei: Ju-52 neergekomen bij VRAGGELEN (tussen Oosterhout en Den Hout); 11 man
kgvn na kort gevecht.
-GVn 4-4 GB van dpl sgt MCA Belderbos en dpl sldn D Bogaard, Oerlemans en Hassing, verslag aooi PJ Zwaans bij Comm.v.Onderscheidingen; 2 foto’s op p.22 van “Lokale oorlogsfragmenten-Geertruidenberg 1940-1945 door Bas Zijlmans (Breda 1983) en op p.149 van Brongers-Opm, Deel 3.

9) 10 mei: He-111 neergestort bij OOSTERHOUT door G-1 nr 328 van sgt Souffree.
-Mallan p.115, Lvd p.234. Foto in Brongers-Br deel 1.

10) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) brandend neergestort voor front 1-III-14 RI, in
de richting BEERS: “Een vliegtuig zag ik ‘s morgens recht voor ons brandend neerstorten. We voelden ons zelfs heldhaftig…”
-GV dpl sld LJ de Schepper uit Rotterdam (Stuk Gp IV-2, Pak U, nr 54) en GV dpl sld AH Krijger, beiden van 1-III-14 RI.

11) 10 mei: Duits verkenningsvltg (type niet genoemd) getroffen door de 1e Sectie van MC I-27 RI en gedaald bij SOMEREN.
-Oorlogsdagboek C MC I-27 RI, res kapitein JGM Zijl.

12) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) aangeschoten bij KRAAIENHOEK geland (west van Ysselsteyn, noordoost van Deurne).
-GV C 3-III-27 RI, kapitein J Honing; GV 1e Lt PJ Baetens van 2-II-27 RI meldt neerhalen van een verkenningsvliegtuig.
                                                                = = =
13 t/m 15) 11 mei: 2 Duitse jachtvltgn en 1 bow neergehaald en neergekomen ter weerszijden van de weg Dordrecht-Breda, 2 KM TEN ZUIDEN VAN ZEVENBERGSEHOEK; geen overlevenden; in deze toestellen gevonden kaarten, documenten en een filmtoestel naar C Peeldivisie gebracht.
-Zfr p.94 en GV 2e Lt Daniëls van 6 GB.

N.B.(1): GV 2e Lt Daniëls zegt voorts: “11 mei om 1700 uur kregen we in Zevenbergen een bomaanval. Met de Duitse mitrs werden vele toestellen geraakt en tot dalen gedwongen. Deze vliegtuigen –in totaal 17 stuks- heb ik een uur later op verschillende plaatsen zien liggen en kunnen tellen”. Bij het rapport de volgende aantekening van de Sectie Krijgsgeschiedenis: “Bij een mondeling onderhoud is gebleken dat deze 17 vliegtuigen zijn waargenomen tussen ZEVENBERGEN en TERHEIJDEN. Ze waren op verschillende punten geland. Er is niet vastgesteld of ze waren aangeschoten of later wellicht weer zijn opgestegen.

N.B.(2):  In verslag Dipl.Kfm.DDr.Hans Waitzbauer in “Mitteilungsblatt der Kameradschaft der schnellen Division des ehemaligen österreichischen Bundesheeres, nachmals 4.Leichte Division, 9.Panzer Division”van september 1970, p.23: “Wir hielten auf freier Strecke, knapp vor Moerdijk (…) Drüben im Feld lag eine abgeschossene Me-109. Der tote Flugzeugführer hing noch in der Kabine.”  Mogelijk één van de hierboven genoemde jachtvliegtuigen.

16) 11 mei: Duitse bow (type niet genoemd) neergeschoten bij HEUSDEN; 2 onderofficieren-vlieger kgvn gemaakt en aan Groep Merwede overgegeven.
-GV III-14 RI en 3 LK.

17) 11 mei: Duits vltg (type niet genoemd) neergestort bij KEIZERSVEER (vóór 0800 uur)
-Vlr p.606.

18) 11 mei: Duits vltg (type niet genoemd) neergehaald omgeving HELMOND door vuur 1e Sectie MC I-27 RI; 3 bemanningsleden kgvn gemaakt.
-Oorlogsdagboek C MC I-27 RI, res kapitein JGM Zijl; zie ook: “Helmond 1940-1945”door drs J Bartholomeus, Zaltbommel 1977, p.122.

19) 11 mei: Ju-52 noodlanding in de BIESBOSCH in de polder “De Dood”. Daar 14
parachutisten kgvn gemaakt en 1 gedood. Vltg vloog in brand en werd vernield.
-Vlr p.608, foto: Rijnhout p.45.
20 t/m 22): 12 mei: 3 Duitse vltgn (type niet genoemd) neergeschoten bij KEIZERSVEER.
Juiste crashlocaties niet gegeven.
-Vlr p.615 en MS feb 1942 p.45.

23) 12 mei: He-111 van 3/KG 126 neergestort bij OSSENDRECHT. Ofw Herbert Klabunde
gesn en te Goes begr. Thans Ystn graf BA-96.
-Ystn.

24) 12 mei: He-111 van 3/KG 126 neergestort bij HOOGERHEIDE; 2 man gesn en begr te Goes:
Uffz Heinz Gutteck en Uffz/Funker Ernst Fischer; thans Ystn graven BA-88 en BA-89.
-Ystn.

25) 12 mei: He-111 van 3/KG 126 neergestort bij WOENSDRECHT; 2 man gesn en aldaar
begr.: Hptm Friedrich-Wilhelm Sawade en Uffz Jakob Dethlefsen; thans Ystn graven TE-77 en TE-78.
-Ystn.

N.B. 12 mei: ca 1800 uur werden drie Duitse bows door bondgenootschappelijke jagers in brand geschoten. Zij stortten op 2 à 3 km voor de Bathstelling neer. (Zld p.30). Dit moeten de Heinkels bij Ossendrecht, Hoogerheide en Woensdrecht zijn geweest.

26) 13 mei: Duitse bow (type niet gemeld) neergekomen op 500 à 1000 meter van GENDEREN.
“Mijn mensen erop uitgestuurd om de bemanning die eruit vluchtte kgvn te maken. Ze waren gevlucht in de uiterwaarden, waar we hen later gepakt en ontwapend hebben. Een van de onderofficieren-vlieger was ernstig gewond (…) Beiden zijn later op last van overste Van Dam weggehaald.”
-GV C 3-III-14 RI, res kapitein CW Kiers.

27) 13 mei: Me Bf-109E van 1/JG 26 neergestort bij ETTEN; vlieger Uffz Hermann Speck gesn
en begr te Breda; thans Ystn graf AZ-114.
-Ystn.

28) 13 mei: Ju-87B (Stuka) van Stuka Gr.IV/L.1 neergestort bij WERKENDAM; 1 man gesn en begr te Breda: Gefr Günther Langner; thans Ystn graf AZ-27.
-Ystn.

29) 17 mei: Me Bf-109E van 5/JG 20 neergestort te PUTTE. Vlieger Uffz Max Kazmaier begr te
Goes; thans Ystn graf BA-98.
-Ystn.
 

LIMBURG

1) 10 mei: Ju-52 neergestort bij SEVENUM.
-Foto’s Rijnhout p.46 en “Oorlog en herstel in noord-Limburg” door Martien Blondel p.29 (Venlo 1975).
N.B. In“De mobilisatiemaanden van 1939-1940” door J Zwaan(Amsterdam/Alphen aan den Rijn 1979) staat op de voorlaatste pagina een foto van een neergekomen Ju-52 bij AMERICA.Dit dorp
Ligt op ca 3 km van SEVENUM. Zeer waarschijnlijk is dit hetzelfde toestel.

2) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) brandend neergeschoten in REUVENSE BOS (t.o.
KESSEL).
-Verslag dpl sld JLJ L’Ortye van 3-III-41 RI, opgenomen in “Bulletin Wijnandsrade”nr 16, p.733-734 (plaatselijke heemkundevereniging): “Op een gegeven moment werd een van die vliegtuigen neergeschoten en kwam brandend neer in het Reuvense bos. Luitenant Harkema riep enthousiast: ‘Daar gaat er weer eentje, het gaat de goede kant op!’

3) 10 mei: Duits verkenningsvltg (type niet genoemd) neergehaald ACHTER DE SPOOR-
BAAN BIJ WEERT; vloog op ongeveer 200 à 300 meter hoogte evenwijdig aan de spoorbaan.
-GV C 2-4GB, res 1e Lt P Harmsen.
N.B. 10 mei: bij de HELDENSCHE DIJK “zou een Duits verkenningsvltg met geweervuur tot dalen voor de stelling zijn gedwongen” (GV C II-30 RI, majoor LB van Oeveren) Het GV van C MC III-30 RI, res kapitein WJN Kroese zegt dat het vltg “volgens streekbewoners is neerge-schoten” doch dat hij hiervan geen bevestiging heeft kunnen krijgen.

4) 10 mei: Ju-52 van KG/zbV5 neergestort bij KERKRADE (Vrusschenhuske); wrak totaal uitgebrand; aantal gewonden onder de bemanning.
-Pütz p.18 en p.244 (nr 142); voorts Rouvroye. Foto: Pütz p.17.

5) 10 mei: Duits vltg (type niet genoemd) neergestort bij HARLES.
-GV C 1-III-37 RI, res kapitein WH Hombergen: “Bij de 2e Sectie te 03.15 uur vijandelijke vltgn,waarop met mitrs en geweren wordt geschoten. Te Harles, een gehucht bij Vijlen, is een vijandelijk vltg neergestort.”
N.B. Pütz (p.268, nr 349) stelt dat bij Harles een Ju-87B (Stuka) van 11/LG 1 is neergestort, en dateert dit op 17 mei.

6) 10 mei: Ju-52 na noodlanding uitgebrand ter hoogte van het z.g. Langveld bij BOCHOLTZ.
-Pütz (resultaat voortgezet onderzoek); voorts GV 3-III-37 RI, res kapitein WAJ Verhees en GV 1e Sectie 3-III-37 RI, res 1e Lt P Bouwensch (Langveld vormt grensgebied tussen Nederland en Duitsland).

7) 10 mei: Do-17 van 8/KG 77 neergekomen bij CRAPOEL (zuid van de Gulperberg).
-GV C 5e Res Grenscie, res kapitein SFM van den Boomen; GV 1e Sectie 2-III-37 RI, sgt CH Starren; GV C MC III-37 RI, res kapitein A Bosch en Pütz p.239 (nr 104). Laatstgenoemde geeft i.p.v. 10 mei,  12 mei als crashdatum op, gebaseerd op een Duitse Verlustmeldung.

8) 10 mei: Ju-87B (Stuka) van 9/Stukageschwader 2 ‘Immelmann’ neergestort te MAAS-TRICHT-HAZENDANS. Fw Werner Herden en Gefr Helmuth Fischer omgekomen en begr te Maastricht; thans Ystn graven BZ-90 en BZ-166.
-Ystn; Pütz p.18, p.249 (nr 178) en p.273; voorts Rouvroye en brief P.van Aubel.

9) 10 mei: Ju-87B (Stuka) van III/Stuka Geschwader 77 aan de BILZERBAAN bij MAASTRICHT, enkele tientallen meters over de Belgische grens. Uffz Ludwig Bussenius en Uffz Erwin Albrecht gesn en begr te Maastricht; thans Ystn graven BZ-177 en BZ-178.
-Ystn; Pütz p.251 en 273 (hier abusievelijk als Do-17 aangeduid; later gecorrigeerd).

10) 10 mei: Hs-126 van 4/H13 te MAASTRICHT-HEER neergestort. Lt Erwin Häckel te
Maastricht begr; thans Ystn graf BZ-176.
-Ystn; Pütz p.249 (nr 179) en p.273, voorts Rouvroye.

11) 10 mei: Ju-87B (Stuka) te SITTARD neergekomen (noodlanding); weinig beschadigd.
-Rouvroye.

12) 10/11 mei: Éenmotorig Duits vltg (type niet genoemd) buiklanding bij ROOSTEREN op
Nederlands gebied, niet ver van de brug te Maaseik. Propellerblad omgebogen. Lage vleugel. Ws Ju-87B (Stuka).
–Pütz p.231 (nr 306). Op zondag 12 mei bezichtigd door vele mensen, onder wie WA Lempens, in 1944 wonend aan de Rode Beek 12 te Susteren.

13) 11 mei: Do-17P van 2/Aufklärungsgruppe 123 neergekomen bij BEEK (gehucht KRAWINKEL).
-Pütz p.231 (nr 33).

14) 11 mei: andere Do-17P (4U+HK) van 2/Fernaufkl.Gruppe 123 neergekomen bij SCHINNEN (gehucht ‘t ROOTH).
-Pütz p.18 en p.263 (nr 312). Foto’s: Pütz p.17(onder) en p.18.

15) 11 mei: Hs-123 van 5/LG 2 neergestort in omgeving MAASTRICHT.
-Rouvroye (Duitse opgave).

16) 12 mei (10 mei?): He-111 neergestort in NOORD LIMBURG; 3 doden. Toestel voor driekwart verbrand.
-Foto met tekst: Rijnhout p.47
N.B. Mogelijk berust 12 mei op een Duitse Verlustmeldung (vaak onnauwkeurig met data). Op 10 mei wordt nl. bij 1-III-14 RI vanuit het noordelijk deel van de Peel-Raamstelling gemeld:
“Een vltg zag ik ‘s morgens recht voor ons brandend neerstorten” (verslag dpl sld LJ de Schepper-kazemat 26). Tevens bevestigd in brief van de dpl AW Krijger, Den Haag dd 16.6.’41.

17) 12 mei: Me Bf-109E van 2/JG 27 neergekomen bij MAASTRICHT (Caberg).
-Pütz p.19, p.250 (nr 189) en p.273. Foto: Pütz p.19.

18) 12 mei: Duits jachtvliegtuig (ws Me-109) neergekomen bij BERKELAAR.
-Pütz p.231 (nr 36) en p. 273.
 

N.B.
Op Belgisch gebied zijn dicht bij de Nederlandse grens op 10 mei nog neergekomen:
-Ju-52 van KGr zbV 5 bij VROENHOVEN (Pütz p.269, nr 363). Gesn: Uffz Walter Daum en de
   Fallschirmjäger Erich Francke en Werner Grimm. Te Maastricht begr; thans Ystn resp. BZ-115,
   BZ, BZ-290 en BZ-120.
-Ju-52 van KGr zbV 5 bij KANNE (Pütz p.244, nr 133). Gesn: Uffz Berthold Seele. Te
   Maastricht begr, later herbegr:Ystn graf BZ-239 en in 1960 wederom herbegr in Duitsland.
-Ju-87B (Stuka) van Stuka Geschwader 2 bij ST.MARTEN-VOEREN (Pütz, voortgezet onder-
   zoek). Gesn: Uffz Erich Unger. Te Maastricht begr; thans Ystn graf BZ-165.
 

TOTALEN 
Start-crashes Duitsland:           3 (I&I p.137)
Drie noordelijke provincies:   11
Overijssel:                               3
Gelderland:                            42
Utrecht:                                 10
Noord-Holland:                     29
Zuid-Holland noord.deel:     212
Zuid-Holland zuid.deel:          38
Zeeland:                                16
Noord-Brabant:                     29
Limburg:                                18 +
                                            410