Hulp van de bondgenoten

Ondanks de Nederlandse neutraliteit lagen er op 10 Mei 1940 in Brussel, Parijs en Londen aanvragen voor Geallieerde ondersteuning bij de Nederlandse gezantschappen aldaar.
Frankrijk werd verzocht om een legerkorps a vier divisies. Van Groot-Brittannie hoopte generaal Winkelman 1 divisie, vier squadrons jagers en twee squdrons strategische verkenners te krijgen. Schiphol, De Vlijt en De Kooy zouden hiervoor als bases dienen.
De gevraagde steun werd niet geleverd.

West-Nederland

10 mei.
Contact met Groot-Brittannie  en Frankrijk verliep via hun luchtvaart-attache's in Den Haag. De Britse attache meldde al om 9.45 uur aan Londen dat Waalhaven was gevallen. Een bombardement was gewenst. Twee uur later werd het verzoek herhaald. Ook Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg dienden te worden gettaqeerd. Dringend werd verzocht om Britse jagers te stationeren op Schiphol, Ruigenhoek en Buiksloot.

Waalhaven wérd aangevallen. Niet door bommenwerpers, maar door zes Bristol Blenheim Mk I F jagers. Van deze eerste aanval rond 11.30 uur keerde slechts één Blenheim terug op haar basis.
Een tweede aanval volgde rond 13.20 uur. Nu door negen Bristol Blenheim Mk I L lichte bommenwerpers. Volgens het gevechtsrapport zouden tijdens het bombardement zestien Duitse vliegtuigen zijn vernield. De bommenwerpers keerden veilig op hun basis terug.

Ook op Ypenburg vielen Britse bommen. Juist op het moment dat het vliegveld weer in Nederlandse handen was (15.10 uur) . De twaalf Mk I L's waren echter al gestart toen dit bericht in Londen binnenkwam. Slachtoffers vielen er gelukkig niet.

Twee uur later verschenen geëscorteerde Britse Mk IV bommenwerpers boven het Scheveningse strand. Daar bombardeerden ze Duitse genoodlande Ju-52's. Tijdens een luchtgevecht zouden vier Duitse jagers vervolgens zijn neergeschoten, één Britse ging verloren.

's Avonds verschenen opnieuw Britse bommenwerpers boven Waalhaven. Tussen 21.30 uur en 03.00 uur voerden 36 Vickers Wellington Mk I's in patrouillevluchten het bezette vliegveld aan. Het was de inleiding van een Nederlanse aanval om Waalhaven te heroveren. Het 3e Grens Bataljon stak daartoe de Oude Maas over, maar haar missie faalde. De Lichte Divisie zou bij Alblasserdam de Noord oversteken en daarna Waalhaven innemen. De Noord bleek een te grote hindernis.


Engelse luchtfoto na nachtbombardement Waalhaven. Bomkraters zijn duidelijk herkenbaar.

11 mei
Alleen Britse jachtvliegtuigen voerden boven ons land enkele patrouillevluchten uit. Nadrukkelijk werd om herhaling van het Waalhaven-bombardement gevraagd. De Fransen dienden zo snel mogelijk naar Moerdijk door te dringen.

12 mei
Ook deze dag weinig Britse luchtactiviteit boven Nederland. De verzoeken om steun werden echter steeds dringender. Waalhaven bombarderen, autoparkeerplaats Feyenoord-stadion bombarderen (werd ook als Duits landingsterrein gebruikt), gebied rond Grebbeberg aanvallen. Situatie Nederlandse luchtstrijdkrachten is precair.

Nog één keer viel de RAF Waalhaven aan. Zes Bristol-Beaufort en negen Fairy Swordfish bommenwerpers wierpen rond 21.00 uur elk twee bommen af. Verliezen leden de aanvallers niet.

13 mei
Telefonisch contact met Engeland is moeilijk. Bombardementen worden ondanks nadrukkelijk verzoek niet uitgevoerd. Britse luchteenheden worden niet op Nederlandse vliegvelden gestationeerd. De door hun gebruikte benzine is in Nederland niet in voorraad.
De enige RAF steun is een Spitfire-aanval op Duitse doelen bij de Wassenaarse slag of Valkenburg.

14 mei
Negen Hawker Hurricane jagers patrouilleren boven Hoek van Holland.

Overig Nederland

Was het Britse onwil om na 10 mei bijna geen luchtstrijdkrachten boven West-Nederland in te zetten?! Nee, ten zuiden van Maastricht dreigde een Duitse doorbraak van de Belgische linies.
Om onderstaande Britse en Franse luchtacties werd door Nederland niet gevraagd.

Rond Maastricht
Op 10-12 mei voerden Britse en Franse jagers en bommenwerpers aanvallen uit op Duitse colonnes bij Maastricht. Ook pontonbruggen over de Maas werden geattaqeerd. Tegen Duitse jagers en luchtafweergeschut werden zware verliezen geleden.


Een bij Maastricht neergeschoten Fairey Battle jager van de RAF.

Boven Noord-Brabant
Om een Duitse opmars te verstoren werden in de nacht van 13 op 14 mei Duitse verbindingslijnen bij Eindhoven aangevallen. De volgende dag bombardeerde de RAF wegenknooppunten  noordelijk van Breda. Ook werd de spoorlijn Breda-Tilburg aangevallen. Uitgangswegen van Roosendaal richting Breda werden eveneens bestookt. Deze bombardementen steunden een Belgische terugtocht op Antwerpen.

Zeeland
Na de capitulatie op 14 mei ging de strijd in Zeeland nog enkele dagen door. Franse luchtsteun bestond uit twaalf Vought-V 156 B-1 duikbommenwerpers en 12 Lioré Nieuport-LN 40 bommenwerpers. Afkomstig van de Franse marine. Verkennings-, jacht- en bombardementsvluchten werden uitgevoerd om de terugtocht van de eigen Franse troepen te dekken. Acht vliegtuigen gingen verloren.