Me and my...

Tom de Jonge.

Dit is het portaal van Tom de Jonge. Dit is een opdracht voor school en het portaal functioneert alleen als portal naar de verschillende vakken en het project van het eerste blok.

Deze foto is genomen op de Hogeschool Inholland Alkmaar.